Ja, z małego miasteczka ale wykształciuch.

Ja, z małego miasteczka ale wykształciuch. Czytaj. →