Komuniści w Parlamencie Europejskim nie odpuszczają, praworządni posiadacze broni wciąż są w niebezpieczeństwie.

Komuniści w Parlamencie Europejskim nie odpuszczają, praworządni posiadacze broni wciąż są w niebezpieczeństwie. Czytaj. →


Czyny mówią głośniej niż słowa, ale i słowa obrazują zamiary.

Czyny mówią głośniej niż słowa, ale i słowa obrazują zamiary. Czytaj. →


Kto stoi za rozbrajaniem Europejczyków?

Kto stoi za rozbrajaniem Europejczyków? Czytaj. →


Europejski zakaz posiadania broni – konfiskata bez odszkodowania?

Europejski zakaz posiadania broni – konfiskata bez odszkodowania? Czytaj. →


Komisja Senacka negatywnie o dyrektywie Komisji Europejskiej.

Komisja Senacka negatywnie o dyrektywie Komisji Europejskiej. Czytaj. →


Komisja Sejmowa negatywnie o dyrektywie Komisji Europejskiej.

Komisja Sejmowa negatywnie o dyrektywie Komisji Europejskiej. Czytaj. →


Sprawa dotycząca zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni jest procedowana w Sejmie, konieczne dalsze zaangażowanie.

Sprawa dotycząca zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni jest procedowana w Sejmie, konieczne dalsze zaangażowanie. Czytaj. →


Myśliwi, ideologiczni wrogowie łowiectwa z Komisji Europejskiej idą po was!

Myśliwi, ideologiczni wrogowie łowiectwa z Komisji Europejskiej idą po was! Czytaj. →


Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę 91/477/EEC w sprawie kontroli nabycia i posiadania broni.

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę 91/477/EEC w sprawie kontroli nabycia i posiadania broni. Czytaj. →


Raport Komisji Europejskiej dla Parlamentu i Rady Europejskiej.

Raport Komisji Europejskiej dla Parlamentu i Rady Europejskiej. Czytaj. →


Piszmy pisma do Komisji Europejskiej z krytyką wniosku o zmianę dyrektywy o broni palnej.

Piszmy pisma do Komisji Europejskiej z krytyką wniosku o zmianę dyrektywy o broni palnej. Czytaj. →


Powiedz NIE projektowi ogłoszonemu w dniu 18 listopada 2015 r. przez Komisję Europejską. Podpisz petycję.

Powiedz NIE projektowi ogłoszonemu w dniu 18 listopada 2015 r. przez Komisję Europejską. Podpisz petycję. Czytaj. →


Towarzystwo Strzeleckie w Koszalinie pisze do Ministra Stawiarskiego.

Towarzystwo Strzeleckie w Koszalinie pisze do Ministra Stawiarskiego. Czytaj. →


TV Republika o naszych staraniach. Kiedy unijną głupotą zainteresują się pozostali?

TV Republika o naszych staraniach. Kiedy unijną głupotą zainteresują się pozostali? Czytaj. →


Firearms United. Komisja Europejska dąży do kolejnych ograniczeń dotyczących broni palnej.

Firearms United. Komisja Europejska dąży do kolejnych ograniczeń dotyczących broni palnej. Czytaj. →