Wykażcie się mądrością, nie bądźcie dziećmi w myśleniu!

Wykażecie się mądrością, nie bądźcie dziećmi w myśleniu! Czytaj. →