Broń palna w projekcie zmiany Prawa łowieckiego

W dniu 13 maja 2015 r. pojawiło się sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192). Czytaj. →