Policja naruszała prawo, ze szkodą dla interesu prywatnego

Skarbnik Miasta Szczecin zwrócił się do Ministerstwa Finansów o interpretację przepisów prawa podatkowego. Departament Podatków Lokalnych w Ministerstwie Finansów w piśmie z dnia 11 marca 2015 roku w kilku zdaniach, w oparciu o oczywiste przepisy ustawy podatkowej, zaprezentował stanowisko. Opłata skarbowa za zmianę decyzji o pozwoleniu na broń nie należy się. Czytaj. →