Jak to z bronią palną było onegdaj, na Wołyniu

Jak to z bronią palną było onegdaj, na Wołyniu Czytaj. →