Płk Kukuła: “Scentralizowane” przechowywanie broni OT.

Płk Kukuła: “Scentralizowane” przechowywanie broni OT. Czytaj. →