Jawne noszenie broni w celu samoobrony jest chronione przez amerykańską Konstytucję

Jawne noszenie broni w celu samoobrony jest chronione przez amerykańską Konstytucję Czytaj. →


Sprawa District of Columbia przeciwko Heller – ujęcie wikipedyczne

Sprawa District of Columbia przeciwko Heller – ujęcie wikipedyczne Czytaj. →