Strzelba jak z westernu na sprzedaż

Krótkie ogłoszenie o zamiarze sprzedaży … Czytaj. →