Strzelba jak z westernu na sprzedaż

Krótkie ogłoszenie o zamiarze sprzedaży … Czytaj. →
W sprawie użyczania broni palnej KGP trwa w swoim urągającym przepisom stanowisku

W sprawie użyczania broni palnej KGP trwa w swoim urągającym przepisom stanowisku Czytaj. →