Pistolet maszynowy Thompsona, model 1919.

Firma Auto-Ordnance Corporation powstała w … Czytaj. →