Czyny mówią głośniej niż słowa, ale i słowa obrazują zamiary.

Czyny mówią głośniej niż słowa, ale i słowa obrazują zamiary. Czytaj. →