Poddany pańszczyźniany

Poddany pańszczyźniany nie chce ani … Czytaj. →