Użyczenie broni palnej przez myśliwego osobie posiadającej pozwolenie na broń w celu sportowym, jest legalne i nielegalne jednocześnie

Użyczenie broni palnej przez myśliwego osobie posiadającej pozwolenie na broń w celu sportowym, jest legalne i nielegalne jednocześnie Czytaj. →


Użyczanie i dysponowanie bronią do rekonstrukcji historycznych.

Użyczanie i dysponowanie bronią do rekonstrukcji historycznych. Czytaj. →