Pacyfizm to zbrodnicza idea, z piekła rodem!

Pacyfizm to zbrodnicza idea, z piekła rodem! Czytaj. →