Znak graficzny stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni jest chroniony prawnie

Znak graficzny stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni jest chroniony prawnie Czytaj. →


Trwa procedura w Urzędzie Patentowym RP, zmierzająca do objęcia prawem ochronnym znaku słowno-graficznego “ROMB”.

Trwa procedura w Urzędzie Patentowym RP, zmierzająca do objęcia prawem ochronnym znaku słowno-graficznego “ROMB”. Czytaj. →