Przesłanką warunkującą przyznanie broni do ochrony osobistej, jest samo kwalifikowane zagrożenie, nie zaś skutek w postaci udanego zamachu na życie lub zdrowie

Moim zdaniem twierdzenie bardzo ważne niespotykane dotychczas w orzecznictwie sądowym, które wypowiedział WSA brzmi tak: podstawową przesłanką warunkującą przyznanie prawa posiadania broni palnej do ochrony osobistej, w świetle art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy o broni i amunicji, jest samo kwalifikowane zagrożenie, nie zaś skutek w postaci udanego zamachu na życie lub zdrowie osoby ubiegającej się o pozwolenie na taką broń. Czytaj. →