Biblioteka

 Projekt Ustawy


 Artykuł z Głosu Koszalińskiego 06.02.2015


Poradnik praktyczny


Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego RP


N.W. Pobudny “Korozja broni i amunicji”


wzór podania o pozwolenie na broń (wersja do komendanta wojewódzkiego)


wzór podania o pozwolenie na broń (wersja do komendanta stołecznego)


Poradnik pozwolenie na broń sportową


Ustawa o broni i amunicji


Projekt ustawy o broni i amunicji wersja 5.12.2015 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny (art. 25)


Prezentacja – Przyczyny upadku kultury posiania broni palnej w Polsce.”


Projekt ustawy o broni i amunicji wersja 21.12.2015 r. zwolnienia


Projekt ustawy o broni i amunicji 21.12.2015  r. bez zwolnień


Ustawa o broni i amunicji stan prawny na 25 marca 2016 r.


Projekt ustawy o broni i amunicji 16.04.2016  r.


Korozja broni i amunicji W.N. Pobudny


Czy proponowana w projekcie ustawy o broni i amunicji zmiana modelu reglamentacji dostępu do broni palnej zagraża bezpieczeństwu obywateli? M. Gurtowski


Prezentacja red. Jarosława Lewandowskiego o projekcie ustawy o broni i amunicji.


FREDERIC BASTIAT Prawo, Podstawy racjonalnej i sprawiedliwej organizacji państwa.


Stanisław Staszic “Przestrogi dla Polski”


Statut Stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni


Plakat Polacy do broni 1


Plakat Polacy do broni 2


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni


Statut Fundacji Trybun.org.pl


Strzelnice amatorskie. Praca u podstaw. Stowarzyszenie Strzeleckie GARMIN 2017 Materiał bezpłatny


Konstytucja z 1997 roku


Projekt ustawy o broni i amunicji, druk sejmowy 1692


Księga Nehemiasza


Statut partii politycznej Ruch 11 Listopada


The History of the Second Amendment, David E. Yandercoy


John Lott, More Guns Less Crime


Łukasz Bartosik Prawo do posiadania i noszenia broni w II Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych – ujęcie oryginalistyczne


Bartosz Wiśniewski, Dostęp do broni prawo czy przywilej?


Friedrich August von Hayek Droga do zniewolenia


O Demokracji w Ameryce ALEXIS DE TOCQUEVILLE


Ostoja wolnej republiki czy relikt przeszłości? Prawo do posiadania broni w perspektywie interdyscyplinarnej


Filar Marian, Prawo posiadania broni palnej jako obywatelskie prawo podmiotowe (Państwo i Prawo 1997/5/41-53)


Historia chłopów polskich Aleksander Świętochowski