Liczba egzemplarzy broni w pozwoleniu na broń.

Problem liczby egzemplarzy broni jest wciąż elementem sporu organów administracji ze stronami postępowania. Moim zdaniem organom Policji nie tylko można, ale i kategorycznie należy odmówić prawa do żądania od wnioskodawcy przedstawienia takiego materiału dowodowego, który umożliwiałby ocenę, czy wnioskując o prawo do broni określonej ilości egzemplarzy broni opiera się on na obiektywnych i słusznych przesłankach. Czytaj. →