O tym jak się wydaje i odmawia wydania pozwolenia na broń palną.

O tym jak się wydaje i odmawia wydania pozwolenia na broń palną. Czytaj. →