Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z uznaniem o projekcie ustawy o broni i amunicji.

W dniu 4 października 2016 r. uczestniczyłem w spotkaniu poświęconym projektowi ustawy o broni i amunicji w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie zostało zaproponowane przez BBN na skutek skierowania przez członka Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni projektu ustawy o broni i amunicji do Prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczył również Jarosław Lewandowski, a ze strony BBN przedstawiciele Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego.

W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy projekt ustawy o broni i amunicji oraz uzasadnienie konieczności wprowadzenia nowych regulacji. Zwróciliśmy szczególną uwagę na dostrzeżone patologie w stosowaniu przepisów obowiązującej ustawy przez organy Policji. Przedstawiciele BBN ze zrozumieniem słuchali informacji o dostrzeganych przez nas wynaturzeniach powszechnie dostrzeganych w praktyce stosowania prawa.

W konsekwencji spotkania jego inicjator otrzymał pismo od Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które jakkolwiek nie zawiera deklaracji inicjatywy ustawodawczej Prezydenta, to z uznaniem odnosi się do przygotowanych w projekcie rozwiązań legislacyjnych.

piBBN41116.

Zdaję sobie sprawę, że są to tylko słowa. Jednak słowa pochlebnie wypowiadające się o projekcie i postulowanych rozwiązaniach, pochodzące z Biura Bezpieczeństwa Narodowego i to po szczegółowej analizie projektu ustawy o broni i amunicji. Mamy kolejny i namacalny dowód, że projektowane rozwiązania są potrzebne i dobrze przygotowane.

 • max-bit

  Właśnie miłe słówka to nic nie kosztuje …

  • Andrzej Turczyn

   ale pozytywne o projekcie

   • max-bit

    To jak tak biblijnie:

    “Po czynach ich poznacie”
    Gdyż jak wiemy z przykrego doświadczenia słowo ma wyjątkowo mała wartość, niestety …

 • Wojtek Sokołowski

  W sumie dokument oficjalny, ale jak czytam że wiodąca rola ma przypaść ministrowi o od spraw wewnętrznych – czyli de facto jakiemuś mundurowemu za biurkiem z KGP, to już mi tak wesoło nie jest.

 • PK

  O projekcie raczej neutralnie. Przyjmują, że zmiany są konieczne (co nie znaczy, że w proponowanym przez nas kierunku), i jednocześnie wskazują, że to temat dla MSWiA. Czyli po prostu taka czysto kurtuazyjna notka.

  A tu jednocześnie mamy poruszenie w KE, i mimo że obecna władza raczej nie przyjmuje wszystkiego, co zaproponują urzędnicy z UE tak ochoczo jak poprzednia, to sytuacja nie napawa optymizmem.

  • wwwebcal

   Dokładnie, tytuł trochę mylny i na wyrost. W piśmie jest tylko kurtuazyjne podziękowanie za samą inicjatywę, za zajęcie stanowiska i uzasadnienie. Nie widzę tam niczego, co sugerowało by potwierdzenie poparcia stricte dla samego projektu. Wręcz przeciwnie, niepokojące jest nieco zdanie o MSWiA.
   Takie tam, dziękujemy, że zabieracie głos w tak ważnej sprawie ….ale i tak wszystko zależy od MSWiA.

 • Robert N

  Pamiętajmy, że Prezydent RP musi nową ustawę również zaakceptować. Jest to więc ruch jak najbardziej w odpowiednim kierunku.

 • EDiox

  Powiało nadzieją =]

 • Cholera, jakbym miał do wydania kilka tysiączków, to bym jak najszybciej nakupował broni czarnoprochowej i solidny zapas prochu. Bo jakoś czuję, że przyjdą drastyczne zmiany w UoBiA.

 • Zed

  Jak dla mnie to tylko kurtuazja. Zwłaszcza zdanie o “wiodącej roli MSWiA” rozwiewa moje wątpliwości.

 • Sebastian Frackowiak

  “…jednak wiodąca rola przypada tu MSWiA.” Ktoś ma jeszcze złudzenia co się stanie z projektem.

 • Pingback: BBN pozytywnie ocenia projekt ustawy o broni i amunicji, sceptyczne jest MSWiA. | Andrzej Turczyn()