MSWiA projektuje zakaz noszenia i przenoszenia broni w woj. małopolskim i Wrocławiu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało w dniu dzisiejszym (6.06.2017 r.) projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. MSWiA projektuje wprowadzenie zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na obszarze województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 13 lipca 2017 r. i na obszarze miasta Wrocławia w okresie od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 8 lipca 2017 r.

Z uzasadnienia projektu wynika, że wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym planowane jest w związku z organizacją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie oraz Wrocław Global Forum i Forum Państw Trójmorza we Wrocławiu.

Rozporządzenie dotyczyło będzie posiadaczy pozwoleń na broń wydanych w oparciu o art 10 ustawy o broni i amunicji, oraz podmiotów posiadających broń w oparciu o świadectwo broni tj. podmiotów prowadzących strzelnicę, szkół, organizacji sportowych i łowieckich, stowarzyszeń obronnych, innych placówek oświatowych oraz organizatorów kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony, podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych, podmiotów, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.

Zakaz nie dotyczy członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych, o ile posiadają posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach. Zakaz nie dotyczy również cudzoziemców jeżeli posiadają broń do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.  Zakaz nie dotyczy także osób posiadających broń w oparciu o świadectwo broni tj. przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorców i innych podmiotów, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.

W załączonym do projektu dokumencie w postaci Oceny Skutków Regulacji, znajdujemy szczegółowe uzasadnienie rekomendowanego rozwiązania:

(…) Wprowadzenie zakazu zmniejszy ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bowiem posiadacze pozwoleń na broń nie będą mogli nosić ani przemieszczać się z bronią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym możliwości dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych.

Download (PDF, 250KB)


Moim zdaniem w MSWiA albo w Komendzie Głównej Policji, bo to zapewne ten podmiot jest autorem tego rozporządzenia, na pół etatu pracuje komisarz Elżbieta Bieńkowska, albo oni mają tam rozumy równy rozumowi tej pani. Nie jestem wcale surowy w ocenie. To idiotyczne rozwiązanie urąga zdrowemu rozumowi, zupełnie jak dyrektywa pani bieńkowskiej. To typowy pozorny zakaz, który nie eliminuje żadnego zagrożenia. Nie eliminuje zagrożenia, bo zagrożenie nie istnieje. Taki zakaz to czysta propaganda, którą cyniczna władza może pokazywać jak bardzo się stara. Być może nawet to rozwiązanie potęguje zagrożeni i uczy tego przykład ostatniego zamachu w Londynie, gdzie po prostu zabrakło kogoś z bronią w ręku, a osiem minut do przybycia policji kosztowało kilka osób życie.

Argumenty mam takie.

Po pierwsze broń legalnie posiadania nie ginie w taki sposób, że ktoś na kogoś niosącego broń napada i odbiera mu posiadany egzemplarz. Uzasadnienie napisał jakiś oderwany od rzeczywistości fantasta. Ewentualnie, panie autorze projektu, używa się w razie zaistnienia jakichś okoliczności, a opisywane w projekcie w praktyce nie występują.

Po wtóre zalecam uważne śledzenie TVNu, bo już nawet tam piszą elementarną prawdę, na przykładzie Izraela: Aby zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo, władze złagodziły ograniczenia w posiadaniu broni palnej. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów w Jerozolimie broń może posiadać każdy. W Polsce rządzonej przez PiS obowiązuje hołdowanie przekonaniu, że aby zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo, władze wprowadzają ograniczenia w posiadaniu broni palnej. Moim zdaniem sowiecka świadomość kształtowała takie przekonania. Tak, tak sowiecka, bo to tylko w sowieckim świecie praworządnego człowieka traktuje się jako zagrożenie.

Kto mądrzejszy, Izraelskie władze czy Komenda Główna Policji lub MSWiA? A może w Izraelu i w Polsce obowiązują odmienne reguły bezpieczeństwa? Może władze Izraela tratują swoich obywateli poważnie, a władze Polskie Polaków poczytują za nieskończonych nieudaczników i pożal się Boże idiotów? Coś w tym jest, jak uważacie?

Czasami mam wrażenie, że polskich polityków nie da się nauczyć myślenia, ich można tylko wymienić, ale absolutnie wszystkich, ci ludzie wiodą nas na zgubę. Za moment  będzie implementacja dyrektywy bieńkowskiej i oni gotowi pójść tropem tej właśnie sowieckiej logiki. Dziennikarze powielają te bzdury, tworząc mu alibi i pozory racjonalności. Z tego powodu apeluję o wsparcie dla idei tworzenia racjonalnego, nie poddającego się takiemu urzędniczemu bełkotowi, portalu o broni:

 

 

 • Grajec1

  Życie niebawem takich twórców ograniczeń zweryfikuje ale nie daj Boże kosztem ofiar w ludności tak jak w GB. Myślę, że nie posiadają oni w domu komputera może telewizora? Są oderwani od rzeczywistości. Panowie trochę myślenia. Posłuchajcie może Maxsa za nim będzie za póżno.
  https://www.youtube.com/watch?v=GBCEy-p6m-c

 • niKo

  Ten zakaz jest rodem z PRLu i filmu Barei…

 • KBPol

  Zacząłem wczoraj zapoznawać się z materiałem do egzaminu na Policji. Korzystałem z ogólnodostępnych zestawów WPA Katowice (48 pytań) i WPA Kraków (45 pytań), które się praktycznie pokrywają – pierwszy zestaw zawiera 3 dodatkowe pytania. Na egzaminie pytań jest 10, ale z tego co zauważyłem to pytania wraz z trzema podanymi odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa, nie są szczególnie trudne. A trudność w zdaniu egzaminu wynika raczej z tego, że trzeba mieć 10 prawidłowych odpowiedzi, czyli jest zero marginesu błędu.

  Niestety zła ustawa powoduje wiele złych konsekwencji. Jedną z nich są problemy interpretacyjne niektórych pytań egzaminacyjnych, wynikające z braku definicji niektórych użytych w Ustawie pojęć. I tak np. w poniższym pytaniu użyto “przenosi się” podczas gdy w Ustawie używa się sformułowania “przemieszczanie [broni]”:

  Broń do celów sportowych przenosi się:
  a) z amunicją w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych;
  b) z amunicją w komorze nabojowej, ale nie można przenosić w magazynkach nabojowych;
  c) bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych;

  Czy odpowiedź prawidłowa to c) bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych?! Bo chyba z zasady przenosi się broń rozładowaną, a nosi załadowaną?! Pewności jednak nie mam, a z powodu tego że egzamin kosztuje sporo bo ponad tysiąc zł i nie można się pomylić ani razu to wolę się upewnić.

  • norfonde

   Dobrze rozumujesz. Przenoszenie jest bez amunicji w komorze i magazynkach – C. Pilnuj dobrze pytań, bo spora część z tych “życzliwie udostępnionych” opracowana została na podstawie poprzedniego rozporządzenia w sprawie przechowywania i przenoszenia broni.

   • KBPol

    Poniższe wypadło oznaczone jako spam, więc wklejam ponownie. Czasem już nie mam siły walczyć z tym automatem(?).

    Dzięki za odpowiedź. A co z kolejnym pytaniem: “a” czy “c”: (“b” od razu odpada bo w Ustawie jasno stoi: “Dopuszcza się nabywanie broni lub amunicji przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.”)? Jak próbowałem to rozgryźć to rozbolała mnie głowa.

    Czy dopuszcza się nabywanie broni przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:
    a) tak, ale wcześniej nabywca ( w przypadku gdy posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium RP ) dostarcza zbywcy, mającemu również miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium RP,zaświadczenie uprawniające do jej nabycia;
    b) nie dopuszcza się w ten sposób nabywania broni, chyba że posiada się do tego celu upoważnienie swojego państwa;
    c) tak, ale wcześniej nabywca ( w przypadku gdy posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium RP )dostarcza zbywcy, mającemu miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż RP państwa, zgodę przewozową i upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju i liczby palnej;

    • norfonde

     A.

     • norfonde

      Gdzie zdajesz?

     • KBPol

      Jeszcze nigdzie. Ale jak będę zdawał to w Poznaniu. Spośród wszystkich WPA to na pismo autora o pytania egzaminacyjne odpowiedziały chyba tylko trzy: Kraków, Katowice i Poznań. Ale Poznań, jako jedyny, przysłał pytania bez wariantów odpowiedzi. Takie spryciule.

      No to jeszcze zapytam o trzecie i ostatnie pytanie egzaminacyjne co do którego mam wątpliwości:

      W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń przewozi się:
      a) wyłącznie w stanie rozładowanym, ale z możliwością załadowanego magazynka;
      b) przewozi się w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych;
      c) może być załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie zabezpieczonym, ale wyłącznie do ochrony przewożonego mienia;

      Odpowiedź prawidłowa to, jak się domyślam, “b”?! A pytam ponieważ odpowiedź “c” też by chyba pasowała gdyby nie słowo “wyłącznie”? Dobrze rozumuję?

     • norfonde

      Zdecydowanie B. C by pasowało, gdyby było do ochrony osobistej.

     • KBPol

      Chyba jednak nie tylko chodzi o broń do ochrony osobistej:

      ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
      z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.

      ” 1.
      W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń przewozi się w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych.
      2.
      Broń do ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia może być załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie zabezpieczonym.”

      Moim zdaniem “c” odpada gdyż słowo “wyłącznie” zawęża nieprawidłowo to prawo (“[broń] może być załadowana”) tylko do “ochrony przewożonego mienia”. Zgadza się?

     • norfonde

      Faktycznie. Odpowiedź C tak, czy inaczej błędna. Powodzenia

  • Mikołaj Szczepaniak

   @kbpol:disqus Mam prośbę – możesz udostępnić te pytania z odpowiedziami (plus pytania od WPA Poznań bez odpowiedzi)?

   • KBPol

    Linki do tych pytań są we wpisie “Egzamin na pozwolenie kolekcjonerskie” z dnia 16.05.2016 r. (łatwo można znaleźć – opcja Szukaj u góry). Są to pdfy z pytaniami WPA Katowice i WPA Kraków wraz z trzema odpowiedziami (WPA Poznań bez odpowiedzi), z których tylko jedna jest prawidłowa. Brak jest jednak zaznaczenia która. Oczywiście odpowiedzi do nich mam opracowane, ale myślę że warto samemu do tego dojść. Polecam też do ćwiczeń (wyszukaj) “target training” – testy egzaminacyjne.

    • Mikołaj Szczepaniak

     Dzięki 🙂

 • Grajec1

  Mowa Pana Przewodniczącego Jarosława Kaczyńskiego jasna i zrozumiała tak, tak – nie, nie, czyli jak Bóg nakazał.
  https://www.youtube.com/watch?v=fYcVL_CLxRU&feature=youtu.be

  • KBPol

   W sprawie dostępu do broni palnej dla Polaków stanowisko Kaczyńskiego też jest jasne: “Polacy nie są odpowiedzialni aby posiadać broń palną, nie dorośli do broni, nie mają kultury posiadania broni, ale może kiedyś…” (za 100 lat?! – czekaj tatka latka). Ten człowiek to mały totalitarysta kontynuujący politykę Hitlera i Stalina powszechnego rozbrojenia narodu polskiego. Sam oczywiście, jak chyba większość polityków, pozwolenie na broń posiada (ma pistolet, którym podobno straszył Tuska w windzie).

   • Grajec1

    Słyszałem o tym i uważam to, że” straszył “za zwykły i prostacki fake.
    Jeżeli tak było to ….. .
    Nie przekreślam J.Kaczyńskiego bo widzę w nim normalnego człowieka, który jak każdy z nas uczy się przez całe życie, zmienia-modyfikuje swoją politykę, postępowanie zależnie od sytuacji. Na pewno wie to o czym my nie wiemy, może też jak to w życiu bywa nie wiedzieć niektórych spraw ze swojego otoczenia i całość nieraz wygląda nieraz jak w krzywym żwierciadle. Coś podpowiada mi aby właśnie jemu zaufać. Może “nasze brońkowe” sprawy są dla niego niezrozumiałe, może przedstawione przez takich fachmanów co wydali te zalecenia opisane w treśći w.w. artykułu.
    Jestem typem człowieka, który każdemu drugiemu da szansę i go wysłucha. Jest w naszej ojczyżnie priorytet pierwszeństwa spraw do załatwienia i jak pamięcią sięgnąć od przedwojnia sprawa broni traktowana jest bez zrozumienia i jak dotąd do nikt nie wyciągnął prawidłowych wniosków po za byłymi obywatelami polskimi narodowości żydowskiej mieszkających obecnie na innym kontynencie.Oby nie sprawdziło się przysłowie “jak trwoga to do Boga” i oby nie było dla nas za późno.

   • sidi nowy

    nie dadzą Polakom broni bo się boją po to wojska amerykańskie tu są by Nas pilnować.

   • Grajec1

    Dałem odpowiedż wczoraj ale jak na tym forum w praktyce zespanowano !!! Grajec1 KBPol 16 godzin temu
    Oznacz jako spam Thanks, we’ll work on getting this corrected.
    Słyszałem o tym i uważam to, że” straszył “za zwykły i prostacki fake.
    Jeżeli tak było to ….. ?
    Nie przekreślam J.Kaczyńskiego bo widzę w nim normalnego człowieka, który jak każdy z nas uczy się przez całe życie, zmienia-modyfikuje swoją politykę, postępowanie zależnie od sytuacji. Na pewno wie to o czym my nie wiemy, może też jak to w życiu bywa nie wiedzieć niektórych spraw ze swojego otoczenia i całość nieraz wygląda nieraz jak w krzywym żwierciadle. Coś podpowiada mi aby właśnie jemu zaufać. Może “nasze brońkowe” sprawy są dla niego niezrozumiałe, może przedstawione przez takich fachmanów jak ci co wydali te zalecenia opisane w treśći w.w. artykułu.
    Jestem typem człowieka, który każdemu drugiemu da szansę i go wysłucha. Jest w naszej ojczyżnie priorytet pierwszeństwa spraw do załatwienia i jak pamięcią sięgnąć od przedwojnia sprawa broni traktowana jest bez zrozumienia i jak dotąd to nikt nie wyciągnął prawidłowych wniosków po za byłymi obywatelami polskimi narodowości żydowskiej mieszkających obecnie na innym kontynencie.Oby nie sprawdziło się przysłowie “jak trwoga to do Boga” i oby nie było dla nas za późno.
    Grajec1

   • Grajec1

    Odpowiedz do KBPoL jak inne została zaspawana-zespanowana jednak moją jest racja ku czemu to forum służy. Święta Inkwizycja=to f
    AMEN.
    HA,HA,HA żałosne.

    • KBPol

     Już odpisywałem wczoraj jak komentarz zniknął. Więc odpiszę na ten usunięty:

     Dlatego też napisałem “podobno”. Należy przy tym pamiętać że to były lata 90-te, kto pamięta ten wie co się wtedy działo zarówno w polityce jak i na ulicach. Poza tym każdemu zdarzyło się w życiu zrobić coś głupiego, idiotycznego czy niebezpiecznego pod wpływem impulsu, więc nie sądzę aby ktokolwiek z tu obecnych zaręczył choćby małym palcem że takiego zdarzenia na pewno nie było. Faktem natomiast jest, że Kaczyński broń posiada(ł). Więc jeżeli broń jest zła dla wszystkich lub zdecydowanej większości to dlaczego jest dobra akurat dla Kaczyńskiego czy innych polityków ze wszystkich partii?! W czym oni są lepsi od przeciętnego, normalnego, praworządnego Polaka?!

     • Grajec1

      Też tak uważm: P.Z.N.
      -pełnoletni
      -zdrowy psychicznie
      -niekarany

     • TakieTamLicho

      W tym,że oni to są “pany” “przeznaczone z urodzenia do rządzenia” a my to chłopi poddani mający zap…ć na majątki tych “panów”

      Niestety.W Polsce feudalno-socjalistyczne brednie tego typu traktowane są serio przez tych u koryta.A jak wiadomo niewolnikom czy chłopom feudalnym pan broni nie da,bo jeszcze się zbuntują i co będzie.

  • Krzysztof Jabłoński

   Mój drogi! Ta mowa jest historyczna – m. in. dlatego, że miała miejsce w 2015 roku.

   • Grajec1

    Prawda nie zwróciłem uwagi na datę publikacji w ferworze wydarzeń z Londynu i natłoku swoich czynności.
    To pozostaje nadzieja, że nie zmieni-ą zdania na gorsze.Dzięki.

    • Krzysztof Jabłoński

     Zdania może nie zmienili, ale narracja niestety już trochę bardziej potulna, bo do Unii strasznie się przykleili.

     • Grajec1

      A byłem już spokojny, że jednak są twardzi . A tu masz babo placek. Oby to była tylko volta.

 • Zed

  Ciekawe jak często dochodzi do przypadków: “utraty broni, a tym samym
  możliwości dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych”.

  Może warto by zapytać MSWiA jak często Policja rejestruje takie przypadki?

 • pecey

  Oni (tzn. Policja i MSW) są niereformowalni, niezależnie jaką czapką przykryci.
  Przecież takie rozporządzenie uwłacza zdrowemu rozsądkowi:
  W tak wspaniale pilnowanych miastach (bo będą patrolowane przez POLICJE TAJNE, WIDNE i DWUPŁCIOWE – jak pisał wieszcz) ryzyko, że ktoś napadnie praworządnego posiadacza broni aby mu ją odebrać jest ZEROWE.

  Dużo łatwiej będzie za to islamistom napaść bezbronnych kierowców, zakłuć ich nożami/maczetami, ukraść samochody i wjechać w tłum. Bo kto ich powstrzyma? Nieuzbrojony kibic? Butelką albo krzesłem barowym?

 • max-bit

  No tak przeprowadzili eksperyment w Tamtym roku bo …
  To teraz jakieś zasrane UNESCO i też zakaz
  Idą za ciosem
  Za niedługo zakaz ten bedzie obowiązywał w Sob i Niedziele oraz w dni świateczne.
  Następnie do przewozu broni w dni normalne trzeba będzie miec specjalne pozwolenie

  I juz wszystko wiadomo.

 • max-bit

  a tymczasem prowadzac wątek tego co w EU chyba dostało kopa i przyspiesza ?

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/islamscy-kaznodzieje-ponownie-na-niemieckich-ulicach/nxc7xks

  No proszę Salafici “kaznodzieje” mogą sobie robić co chcą ?
  No i trzeba im udowodnić ?
  Przepraszam co ?
  Za nawołują “naprawdę” czy tak sobie to robią dla hecy ?

  A tymczasem społeczeństwo zachowuje się tak:
  https://twitter.com/nancysoderberg/status/872108592115179520/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fniezalezna.pl%2F100087-zdjecie-z-wnetrza-notre-dame-poraza-zrobiono-je-tuz-po-ataku

 • PK

  I tak dobrze, że nie twierdzą, że to bezpośrednio sami legalni posiadacze broni stanowią zagrożenie…

 • Wilku Brzęczyszczykiewicz

  Tu rodzi się pytanie. Jeśli ktoś zaplanował na dany okres zakazu wydarzenie wymienione w rozporządzeniu i odbyć się ono nie może, przez co straci zainwestowane pieniądze. Kto wypłaci odszkodowanie?

 • Jarek Lew

  Ogolnie jak by wydali rozporzadzenie ze zakazuja terorrystom wnoszenia broni to mialo by ono wiecej sensu, chodz i tak uznalbym to za skrajna glupote.
  Ciekawe ile razy miala miejsce utrata broni, wylaczajac z tego sluzby mundurowe…bo akurat policjanta biegnacego na akcje, gubiacego pistolet, to sam widzialem na filmiku.

 • Jan Kowalski

  Uzasadnienie nie bierze pod uwagę, że broń tracą chyba najczęściej policjanci i chyba najczęściej w toaletach – przez zwykłe zapomnienie. Czy są gdzieś dostępne statystyki utraty broni z uwzględnieniem jej posiadaczy: policjant, żołnierz, inny mundurowy, cywil (sportowiec, kolekcjoner itd.)?

  “W Polsce rządzonej przez PiS” – a za PO było inaczej? Może tego nie trzeba tak bardzo podkreślać? Po co drażnić tych, od których oczekujemy usensownienia sytuacji?

 • Jan Kowalski

  “Kto mądrzejszy, Izraelskie władze czy Komenda Główna Policji lub MSWiA?” – A po co było w Polsce znosić powszechny pobór do wojska? Przynajmniej większość chłopców umiała strzelać. Dziś większość, biorąc pierwszy raz do rąk kałacha, nie wie, gdzie oprzeć kolbę: na barku? pod pachą? 🙂 – Do szkół powinno wrócić przysposobienie obronne – z nauką strzelania i praktycznym kursem pierwszej pomocy po postrzałach.