Art. 16 ustawy o broni i amunicji w praktyce.

W praktyce jednoznacznie okazuje się, że Policja wulgaryzuje prawo w zatrważającym stopniu, narusza zaufanie Polaków do praworządności, powoduje naruszenie stabilności stosowania prawa. Każda z tych obserwacji dyskwalifikuję ten organ w wykonywaniu powierzonych mu ustawą zadań. Czytaj. →