Organizujcie w całej Polsce zawody “10 strzałów ku chwale Ojczyzny”!

CZŁONKOWIE ROMB, MIŁOŚNICY STRZELECTWA!

Ruch Obywatelski Miłośników Broni powołany jest do krzewienia strzelectwa w Polsce. Kultywując strzelectwo spełniamy obowiązek wobec Ojczyzny i wykonujemy wezwanie Marszałka Józefa Piłsudskiego: każdy żołnierz obywatelem – każdy  obywatel żołnierzem. Dla ugruntowania w całym społeczeństwie przekonania, że strzelectwo jest pożyteczne, bo daje radość, a Ojczyźnie korzyści, zachęcam abyście organizowali w swoich miejscowościach zawody 10 strzałów ku chwale Ojczyzny. Organizując zawody wzywajcie wszystkie organizacje i stowarzyszenia oraz Obywateli i Obywatelki, by w strzelaniach tych wzięli jak najliczniejszy udział, pamiętając, że ucząc się strzelać ćwiczymy oko i dłonie w obronie Ojczyzny! Być dobrym strzelcem to pierwszy obowiązek nie tylko żołnierza, ale każdego obywatela Rzeczypospolitej.

 

Powyżej wezwanie oficjalne. A teraz kilka słów praktycznych. Zawody 10 strzałów ku chwale Ojczyzny, to doskonała sposobność dla publicznego zwrócenia uwagi na strzelectwo w Polsce. Takie zawody strzeleckie zaczęły być organizowane w Polsce od 1932 roku. Wówczas Związek Strzelecki w ten sposób starał się propagować sport strzelecki pośród Polaków. W zawodach w okresie międzywojennym wzięło udział ponad 200 000 Polaków. Wojna przerwała organizację zawodów. Po wojnie komuniści planowo rozbrajali Polaków. Aktualnie, gdy po zmianach przepisów z 2011 roku zainteresowanie strzelectwem wyraźnie wzrasta, trzeba powrócić do praktyki organizacji takich zawodów na terenie całej Polski. Rocznice wydarzeń historycznych, dają doskonałą okazję do organizacji zawodów.

 

Zachęcam do organizacji zawodów w najbliższą rocznicę napaści Sowietów na Polskę. “17 września przyjdź powstrzymać bolszewika”– to hasło pod którym zawody 10 strzałów ku chwale Ojczyzny organizujemy w Koszalinie.

 

Wstawiam do pobrania niezbędne materiały graficzne do organizowania zawodów:

1. Dyplom w wersji uniwersalnej, do wykorzystania przez każdego organizatora. Dyplom najlepiej drukować na grubym papierze, w formacie A5 (połowa A4)

WWW

WWW

 

 

2. Dyplom w wersji ROMB.

WWW

WWW

 

 

3. Plakat, który można wykorzystywać do zapraszania na zawody, w którym umieszczony jest tekst zaproszenia na zawody, oparty o przedwojenne plakaty.

plakatromb-11-05

plakatromb-11-05

plakatromb-11-05

plakatromb-11-05

 

 

4. Plakat, który można wykorzystywać do zapraszania na zawody, w wersji uniwersalnej – nie wypełnionejplakatromb-11-05__-02.plakatromb-11-05__rozjasioatarcza-02

 

 

5. Tarcza z wizerunkiem bolszewika.

S25C-414040814330_0006

 

6. Inne tarcze do pobrania tu.