Kandydaci do Sejmu i Senatu – zapraszam do prezentacji Waszych programów.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Nadchodzą wybory. To bardzo ważne wydarzenie w życiu Narodu. Uważam, że aktywny udział w życiu społecznym jest obowiązkiem każdego Polaka. Uznaję dostęp do broni palnej, jako bardzo istotny element życia społecznego Polski. Z tego powodu, podejmuję inicjatywę, opisaną poniżej.

Zgłaszają się do mnie kandydaci różnych ugrupowań, kandydujący do Sejmu lub Senatu, z prośbą o wsparcie ich przez Ruch Obywatelski Miłośników Broni. Stowarzyszenie ROMB nie wiąże się z żadnym ugrupowaniem politycznym. Naszą troską jest odbudowanie w Polsce kultury posiadania broni palnej oraz ponadpartyjne porozumienie dotyczące racjonalizacji dostępu do broni palnej. Ja osobiście angażuję się również w dążenia do zmian zasad obrony koniecznej. Aby urzeczywistnić te cele udostępnię stronę trybun.org.pl kandydatom do Sejmu i Senatu.

Zapraszam wszystkich kandydatów, którzy chcieliby się wypowiedzieć w sprawie zasad dostępu do broni palnej oraz zasad obrony koniecznej, do prezentacji swoich poglądów na mojej stronie trybun.org.pl. Kandydaci, którzy chcieliby zaprezentować własne stanowisko, powinni nadać do mnie wiadomość email z prezentacją swojego programu. Prezentował będę jedynie poglądy dotyczące dostępu do broni palnej oraz zasad obrony koniecznej. Oczywiście kandydaci mogą prezentować stanowisko za jak i przeciwko broni palnej oraz zmianom w zasadach obrony koniecznej.

Wiadomość email proszę wysłać na adres: andrzej(at)turczyn.pl z treścią swojego programu, zdjęciem kandydata, wskazaniem komitetu wyborczego, numeru okręgu z którego kandydat kandyduje oraz pozycji na liście.

Zastrzegam możliwość komentowania prezentowanego programu oraz zbiorczego zestawiania stanowisk kandydatów.

Andrzej Turczyn

Prezes ROMB

Tags: , ,