Pozwolenia na broń palną w Polsce.

Komentarz na dzisiaj (5.10.2015 r.) Moim zdaniem to kapitalna inicjatywa członków stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni. Tomasz Kowalsk, członek zarządu ROMB, członek Rady Fundacji Rozwoju Strzelectwa, instruktor strzelectwa sportowego i obronnego, szef wyszkolenia Polskiego Związku Strzelectwa Praktycznego, Trener w Polskiej Szkole Kaskaderów Filmowych, stały współpracownik fachowego miesięcznika o broni “STRZAŁ oraz Konrad Tkaczyk, członek stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni, strzelec sportowy – organizują we współudziale ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców warsztaty o pozwoleniach na broń palną w Polsce.

Warsztaty odbędą się 14 października 2015 r. godz. 12.00 – 15.00 (w tym 15 minutowa przerwa kawowa), w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przy Krakowskim Przedmieściu 6, lok. 16 w Warszawie. W trakcie warsztatów będzie omówienie ogólnej sytuacji pozwoleń na broń palną w Polsce wraz z krótkim zarysem historycznym. Uczestnicy poznają rodzaje pozwoleń na broń palną wraz z warunkami jakie należy spełnić. Wreszcie będzie o praktyce stosowania obecnych przepisów i prawach i obowiązkach ciążących na posiadaczu broni palnej.

Dalsze szczegóły na stronie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców:

zpp