Musimy powrócić w myśleniu do pierwotnej funkcji broni palnej.

Musimy powrócić w myśleniu do pierwotnej funkcji broni palnej. Czytaj. →