Rozmowa ze ślepym o kolorach, czyli jak Komisja Europejska argumentuje podejmowane decyzje.

W środę 18 listopada 2015 r. Komisja Europejska w celu walki z terroryzmem, przyjęła wniosek o zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania broni palnej dla ofiar zamachów terrorystycznych – praworządnych mieszkańców Europy.

Postanowiłem wyrazić swoje oburzenie, co do tego nad wyraz idiotycznego pomysłu tym bardziej, że firmowała go sama komisarz (ludowy) Elżbieta Bieńkowska.

Przedstawiam konwersacją z kimś kto obsługuję stronę internetową Komisji Europejskiej w Polsce, na profilu Facebook:


 

ŚR. 20:17

AT:

Wyrażam oburzenie na działania KE zmierzające do ograniczenia dostępu do broni palnej dla praworządnych mieszkańców Europy. Przestępcy i terroryści śmieją się z Waszych nieracjonalnych pomysłów. Oni nie korzystają z broni palnej na podstawie pozwolenia na broń.

 

CZW. 21:10

KE:

Panie Andrzeju,
odpowiadaliśmy już pod Pańskim komentarzem, ale wrzucimy jeszcze raz, bo nie wiemy, czy Pan przeczytał.

Propozycja Komisji Europejskiej dotyczy ulepszenia/ujednolicenia systemu legalnej sprzedaży broni w Unii Europejskiej i połączenia krajowych systemów rejestracji broni tak, by stworzyć jednolite, obowiązujące w całej Europie oznaczenia oraz bazę danych. Celem jest ograniczenie dostępu osobom niepowołanym do legalnej broni oraz zapewnienie, że broń dezaktywowana nie zostanie ponownie wykorzystana wbrew prawu. W naszych założeniach znalazł się również zakaz nabywania przez osoby prywatne najbardziej niebezpiecznych typów broni samopowtarzalnej. Typy bądź modele wykorzystywane w myślistwie lub strzelectwie sportowym, będą wciąż dostępne na rynku dla osób posiadających odpowiednią autoryzację (pozwolenia).

Pracujemy również nad wspólną, europejską koncepcją zwalczania nielegalnego obrotu bronią. Opublikujemy ją tak szybko, jak tylko będzie dostępna. Ogłoszona wczoraj propozycja sama w sobie nie wyeliminuje zagrożenia terrorystycznego, ale jest ważną częścią składową unijnej polityki bezpieczeństwa, która zadziała tylko wtedy, gdy wszystkie zainteresowane strony zaczną współpracować w walce z terroryzmem i przestępczością międzynarodową. Oczywiście, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego leży w kompetencjach państw członkowskich, ale transgraniczne wyzwania, z jakimi musimy się dziś mierzyć powodują, że sytuacja zaczyna powoli przerastać jednostki i potrzebna jest wspólna, europejska odpowiedź. Propozycje wchodzą w skład pakietu polityki bezpieczeństwa (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6115_en.htm).

W międzyczasie prosimy o zapoznanie się z dokumentami specjalistycznymi: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm, a zwłaszcza z FAQ dotyczącym propozycji: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6111_en.htm. Tłumaczenia tekstów prawnych zajmują nieco więcej czasu. Na wersje w języku polskim trzeba poczekać do początku grudnia.

European Commission – PRESS RELEASES – Press release – European Agenda on Security – State of Play

European Commission – Press Release details page – Commission – Fact Sheet European Brussels, 17 November 2015 European Agenda on Security – State of Play What is the European Agenda on Security? The Commission adopted the European Agenda on Security on 28 April 2015, setting out the main actions en…

europa.eu

 

AT:

A czy czytaliście Państwo co ja napisałem? Bo odpowiedź w żaden sposób nie odnosi się do podniesionego przeze mnie argumentu. Uprzejmie proszę o odniesienie się do mojego agrumentu.

Może przypomnę. Otóż KE deklaruje, że proponowane zmiany mają utrudnić dostęp terrorystom do broni. A ja stwierdziłem, że terroryści nie korzystają z broni w oparciu o pozwolenie na broń, a regulacje KE wyłącznie dotyczą tych co prawa przestrzegają. Wasz obostrzenia dotkną zatem wyłącznie tych, co z terrorystami nie mają niczego wspólnego.

 

KE:

Panie Andrzeju, niech w takim razie i Pan przeczyta dokładnie to, co napisaliśmy. Propozycje prawne dotyczące walki z czarnym rynkiem broni są przygotowywane. Obostrzenia mają na celu pełniejszą kontrolę nad tym, co dzieje się z bronią pierwotnie kupioną legalnie, bronią dezaktywowaną itd.

 

AT:

Ja nie wyrażałem oburzenia wobec tego co jest w przygotowaniu, a wobec tego co zostało ogłoszone 18 listopada 2015 r. Tego dnia ogłoszono wniosek KE o zmianę dyrektywy z 1991 roku, a ta dotyczy cywilnych posiadaczy broni palnej, w oparciu o pozwolenie na broń.

W jaki sposób wprowadzeni zakazu posiadania broni palnej samopowtarzalnej w oparciu o pozwolenie na broń, może powstrzymać terrorystę przed posiadaniem broni samoczynnej bez pozwolenia na broń?

Państwo chcecie zakazać samopowtarzalnej broni używanej do sportu! Bo w sportach strzeleckich wykorzystuje się broń samopowtarzalną, która przypomina z wyglądu broń samoczynną, ale taką konstrukcyjnie nie jest. Jakie jest szczególnie zagrożenie terrorystyczne ze strony praworządnego posiadacza broni palnej, w oparciu o pozwolenie na broń. Czy wynika ono z tego powodu, że posiada broń z wyglądu jedynie przypominającą samoczynną? A może Państwo w KE sobie zupełnie nie zdajecie sprawy z tego co oznaczają w praktyce proponowane zmiany?

16:00

AT:

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na moje argumenty!

Koniec rozmowy na czacie


 

Dalszej odpowiedzi się nie doczekałem. Ja o jednym pani lub pan zza komputera o drugim. Przekonuje mnie to do jednego. Cele artykułowane znaczenie odbiegają od tych rzeczywistych, które w słowach nie są wyrażone.