Izrael łagodzi zasady posiadania broni, po atakach terrorystycznych w Jerozolimie.

jerpostj

Nowe wytyczne dołączą Jerozolimę i 41 innych miejscowości do listy podwyższonego ryzyka” lub “wysokiego priorytetu”

Nowe wytyczne w sprawie pozwoleń na broń, które weszły w życie w czwartek, złagodziły ograniczenia w posiadaniu broni palnej.

Minister bezpieczeństwa publicznego Icchak Aharonowicz  zatwierdził wytyczne na środowym spotkaniu z przedstawicielami izraelskiej Policji i wydziału ministerstwa który zatwierdza pozwolenia na broń.

Decyzję podjęto po serii ataków teroorystycznych w stolicy i nnych miejscach. Minister obiecał na początku tygodnia, że nakaże zbadanie czy ograniczenia posiadania broni mogą być złagodzone, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia.

Wytyczne dodadzą Jerozolimę i 41 innych miejscowości do listy obszarów uznawanych za miejsca “podwyższonego ryzyka” lub “wysokiego priorytetu” podobnie jak np. osiedla na Zachodnim Brzegu gdzie mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do broni jesli spełaniają inne kryteria.

Ponadto firmy ochroniarskie będą mogły teraz pozwalać strażnikom zabierać broń do domu po skończeniu zmiany.

Żołnierze, którzy służyli w w elitarnych jednostkach, wszyscy oficerowie rezerwy oraz instruktorzy strzelectwa będą mogli dostać pozwolenia.

Ludzie posiadające stare, wydane im przez państwo egzemplarze broni będą mogli wymienić je na nowsze. Dowódca wydziału bezpieczeństwa policji będzie mógł również zatwierdzać noszenie broni wojskowej.

Aharonowicz powiedział “Decyzja by złagodzić ograniczenia jest następstwem ostatnich wydarzeń i odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie po ostatnich atakach terrorystycznych.

Pozwolenia będą wydawane odpowiedzialnie, ze skrupulatnością i uznaniowością i z zachowaniem odpowiednich kryteriów.

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie posiadanie broni jest prawem, w Izraelu jest przywilejem dawanym ludziom, którzy spełnią konkretne wymagania.

Pozwolenia były wydawane tylko pracownikom ochrony lub organów ścigania i mieszkańcom osiedli i innych miejsc gdzie państwo ma interes w uzbrajaniu ich.

Do tej pory wymagano by zgłaszający się po pozwolenie miał ukończone 21 lat, mieszkał w Izraelu od ponad trzech lat, przeszedł badania zdrowia psychicznego i fizycznego, sprawdzenie przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oraz egzaminy strzeleckie i kursy na licencjonowanej strzelnicy. Po otrzymaniu pozwolenia może zamówić pojedynczy egzemplarz broni z jednorazowym zapasem pięćdziesięciu naboi od licenjconowanego sprzedawcy. Co trzy lata musi powtarzać egzamin i testy strzeleckie. Musi także wykazać, że ma w domu odpowiedni sejf do trzymania broni.

(tłumaczenie Cezary Kłosowicz)


jerpostj

Israel eases gun control rules after Jerusalem terror attack

The new guidelines will add Jerusalem and 41 other cities, towns and local councils to the list of areas in Israel considered “high-risk” or “high-priority.”

Black guns, Pistols and revolver isolated on a white background.

Public Security Minister Yitzhak Aharonovitch approved the guidelines during a meeting he held on Wednesday night with officials from the Israel Police and his ministry’s branch that approves firearm permits.

The decision comes after a series of terrorist attacks in the capital and elsewhere, and the minister’s promise earlier this week that he would order an examination into whether firearm restrictions could be loosened, as a way of providing security in the face of the threat.

The guidelines will add Jerusalem and 41 other cities, towns and local councils, to the list of areas considered “high-risk” or “high-priority,” such as including West Bank settlements, where residency can make it easier to receive a permit if one meets other criteria.

In addition, security firms can now let guards take their firearms home at the end of their shifts.

Soldiers who served in certain elite combat units; any reserve officer of any rank; and firearms shooting instructors will be able to get permits.

People with older state-issued firearms can swap them for newer guns, and the police security branch commander can authorize on a case by case basis the carrying of military grade firearms.

Aharonovitch said, “The decision to ease the restriction stems from recent events and the need to strengthen the sense of security among the general population and due to the recent terrorist attacks that have struck us.

Issuing permits will be done responsibly and with scrutiny and discretion, and in keeping with the approved criteria.”

As opposed to the United States where gun ownership is a right, in Israel it is a privilege given to people who meet certain requirements.

The licenses have only been issued to those who work in security or law enforcement, or who live in settlements or other places where the state has an interest in them being armed.

As of earlier this week, criteria included that the applicant be over 21, an Israeli resident for more than three years, have passed a mental and physical health exam, background checks by the Public Security Ministry and shooting exams and courses at a licensed gun range. If given a permit, the holder is allowed to order a single firearm with a one-time supply of 50 bullets from a licensed dealer. He is required to retake the licensing exam and undergo testing at a gun range every three years. He also has to prove he has a safe at home to store the gun.

jerusalem-post-logoj