Czego potrzebuje ROMB? O to mnie pytajcie, nie zaś o to co ROMB może Wam zaoferować!

Komentarz na dzisiaj (9.01.2016 r.) Zapiszę się do ROMB, ale co z tego będę miał? Czasami spotykam takie pytania. Odpowiedź brzmi tak: nie pytaj o to co może dać Ci ROMB, a pytaj o to co Ty możesz zrobić dla Polski angażując się w działania naszego stowarzyszenia!

Ruch Obywatelski Miłośników Broni to organizacja społeczna – stowarzyszenie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni nie powstało w celu realizacji indywidualnych interesów i potrzeb. ROMB powstał w ścisłym związku czasowym z najważniejszą od 1939 roku zmianą prawa o broni i amunicji w 2011 r. Powstanie ROMB miało za cel stworzenie powszechnego ruchu społecznego. Powołanie ROMB miało za cel pobudzenie i skumulowanie aktywności społecznej tych Polaków, którzy rozumieją, że posiadanie broni palnej przez praworządnych obywateli jest niezwykle istotnym elementem życia społecznego. Powołanie ROMB nie miało i nie ma za cel stworzenie kolejnej organizacji „branżowej”, która będzie beneficjentem regulacji przepisów o broni i amunicji.

Jaki doraźny interes ze wstąpienia do ROMB? Pewnie niewiele namacalnych już teraz i tak chyba musi być. ROMB nie jest stworzony po to aby coś komuś załatwić. ROMB został stworzony po to, aby długofalowo i w sposób trwały oddziaływać na przepisy prawa, tak aby metodycznie zmierzały do racjonalnych zasad posiadania broni palnej w polskim społeczeństwie. ROMB został również stworzony po to, aby długofalowo i w sposób trwały oddziaływać na świadomość społeczną. Oddziaływać w taki sposób, aby wytwarzać pozytywny wizerunek posiadaczy broni palnej. Aby wykorzenić trwale ze świadomości społecznej złe stereotypy o broni palnej i jej posiadaczach, wyhodowane przez złowrogich naszej cywilizacji budowniczych nowego, postępowego i lepszego świata.

Czego potrzebuje ROMB? O to mnie pytajcie, nie zaś o to co ROMB może Wam zaoferować! ROMB potrzebuje gotowych do poświęcenia czasu, czasem i pieniędzy ludzi. Nie tych czekających w zamian na doraźne korzyści, ale tych co będą rozumieli, że ich aktywność przyniesie niezbędną w Polsce zmianę. Być może zmianę za czas jakiś, nie dzisiaj i nie teraz. Najważniejszą, moim zdaniem, aktywnością jest dążenie do uzyskiwania pozwoleń na broń palną, publiczne przyznawanie się do członkostwa w ROMB, indywidualne przekonywanie. Czasem może pojawić się konieczność większego zaangażowania, na doraźne wezwanie. Aktualnie majaczy w oddali taki doraźny cel. Zbliżamy się do podjęcia decyzji o zbieraniu podpisów pod projektem ustawy o broni i amunicji, tak aby mógł on stać się obywatelskim projektem ustawy i wszedł pod obrady Sejmu. Zebranie 100 000 podpisów, to będzie sprawdzian dla nas i wyzwanie!

Nie musimy się zgadzać we wszystkim, nie musimy myśleć jednakowo. Jednak aby odnieść sukces, musimy być wspólnie przekonani, co do powyższych celów.

romb-wstap

ROMB-logo-flaga (2)