Stowarzyszenie “Braterstwo” z Wrocławia.

„Braterstwo” to założone przez trzech braci stowarzyszenie strzelców i kolekcjonerów broni palnej, mające na celu ustanowienie bezpłatnej platformy wymiany wiedzy i pomocy między ludźmi dzielącymi nasze zainteresowania.

 

Braterstwo to stowarzyszenie ogólnopolskie, mamy członków w każdym dużym mieście i sporej liczbie wsi. Przyjmujemy ludzi dzielących nasze zainteresowania, niezależnie od odległości od naszej fizycznej siedziby, wieku, płci, czy zapatrywań politycznych. Szukamy tego co łączy, a nie dzieli środowisko strzeleckie.

 

Naszym celem jest popularyzacji broni palnej, strzelania, posiadania, kolekcjonowania. Chcemy żeby każdy dorosły, zdrowy psychicznie i praworządny obywatel miał prawo posiadać i strzelać z broni palnej (już dzisiaj tak jest) oraz żeby duża ilość osób spełniających wymogi rzeczywiście korzystała z tych możliwości.

Dlatego pracujemy u podstaw, ułatwiając ludziom spełnienie wszystkich istniejących wymogów, eliminując wynikające z nich koszta i stratę czasu.

 

Wierzymy, że w środowisku niezbędny jest wychodzący z samego dołu ruch, który zmieni faktyczny stan wydawania pozwoleń na broń. Jako hobbyści mamy wszelkie inklinacje, żeby samodzielnie pozdejmować niektóre bariery, sztucznie nałożone przez ustawodawcę.

 

Działalność Braterstwa odczarowuje pozwolenie kolekcjonerskie, próbując zachęcić do niego setki osób wcześniej nie biorących pod uwagę tej drogi. Działamy skutecznie, o czym świadczy ilość członków Stowarzyszenia oraz stały napływ kolejnych kandydatów.

 

Od samego początku uczestnictwo w Stowarzyszeniu jest bezpłatne, więc zapraszam każdego chętnego, niezależnie od zasobności portfela.

 

Kontakt:

http://www.braterstwo.eu

braterstwo.eu@gmail.com