Red. Łukasz Warzecha o dostępie do broni palnej w Polsce.

Redaktor Łukasz Warzecha jest od lat orędownikiem zracjonalizowania w Polsce przepisów o dostępie do broni palnej. Nie dość, że o to postuluje, to jeszcze wie o czym mówi. W dyskusji publicznej na trudne tematy jest do zjawisko niecodzienne. Z tego też powodu gdy red. Łukasz Warzecha publicznie zaprezentuje stanowisko, rozpowszechniam jego wystąpienia.

Zapraszam do wysłuchania wystąpienia Łukasz Warzechy, a po wysłuchaniu proszę o rozpowszechnianie.