Adam Suliga nowym Prezesem Fabryki Broni.

1 sierpnia 2016 roku Adam Suliga został powołany na stanowisko prezesa zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom.

Kluczowymi wyzwaniami, jakie stoją przed nowym prezesem jest zwiększenie mocy produkcyjnych Fabryki w celu zabezpieczenia realizacji zamówień zarówno na potrzeby Sił Zbrojnych, jak również zamówień pochodzących z rynków zagranicznych oraz rynku cywilnego. Niezwykle istotnym zadaniem będzie wprowadzenie na uzbrojenie nowych produktów wojskowych, a także przygotowanie nowej oferty na rynki cywilne.

Adam Suliga jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów menedżerskich z zakresu zarządzania, a także podyplomowych studiów z zakresu ochrony środowiska. Od początku pracy zawodowej związany z energetyką i mechaniką. W latach 1984-1993 pracował jako inżynier w radomskich i kieleckich zakładach energetycznych, pełniąc m.in. funkcje programisty pracy systemów elektroenergetycznych oraz projektanta linii elektroenergetycznych; w Lipsku i Berlinie w Niemczech również pracował w obszarze inwestycji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. W latach 1994-2006 specjalizował się w zakresie zarządzania jakością w firmach produkcyjnych i usługowych. Doświadczenie w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu inwestycjami proekologicznymi zdobywał w latach 2007 – 2015, pracując na stanowisku wiceprezesa zarządu spółki komunalnej, gdzie nadzorował budowę nowoczesnego zakładu (wraz z wykorzystaniem funduszy europejskich), a także dbał o rozwój i funkcjonowanie w najwyższych standardach.

(źródło fabrykabroni.pl)

Komunikat prasowy: 

Download (PDF, 297KB)


Krótki komentarz. W komunikacie prasowym jaki powyżej cytuję, pojawia się nawiązanie do rynku cywilnego. W kwietniu informowałem, że Polska Grupa Zbrojeniowa zmierza w dobrym kierunku, bowiem w nowej strategii rozwoju grupy poczyniono stwierdzenie: czynnikiem stabilizującym w okresie między cyklami dostaw uzbrojenia ma być produkcja cywilna. W to pojęcie wchodzi choćby większa aktywność np. producentów broni strzeleckiej czy amunicji, dla których cywilni odbiorcy mogliby być zarazem doskonałymi recenzentami najnowszych konstrukcji”. Moim zdaniem i jednoznacznie tendencja została potwierdzona przy okazji wyboru nowego prezesa Fabryki Broni. Czas pokaże jak to będzie wyglądało w praktyce.

Wykorzystując fakt zmiany Prezesa od razu podjąłem, jako prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, próbę umówienia się na spotkanie. Z poprzednim prezesem spotkanie było utrudnione, zobaczymy jak nowy prezes Fabryki Broni będzie otwarty na organizacje społeczne.

mail40816.to.FB.radom