Macierewicz: Aerokluby będą wspierać wojska obrony terytorialnej.

Aerokluby w całym kraju będą miały swój udział we wsparciu powstających Wojsk Obrony Terytorialnej kraju – powiedział w Łososinie Dolnej k. Nowego Sącza szef MON Antoni Macierewicz podczas obchodów 60-lecia Aeroklubu Podhalańskiego. Czytaj więcej…

(źródło rp.pl)


Krótki komentarz. Idea, czy też kierunek działania mi się podoba. Społeczny potencjał należy wykorzystać. Moim zdaniem podobnie powinien być wykorzystany potencjał społeczny w dziedzinie strzelectwa. Są przecież kluby strzeleckie, jest wielu cywilnych instruktorów strzelectwa sportowego, dość intensywnie rozwija się strzelectwo dynamiczne. To jest przecież potencjał, którego skali i rozmiaru, obawiam się, próżno szukać w wojsku. Oczywiście zainteresowanie dostępem do broni, w tym w celu sportowym, jest wciąż dość skutecznie tamowane kosztami i czasem. Pozwolenie oczywiście można uzyskać, wszakże nikt nie jest w stanie policzyć ile byłoby pozwoleń, gdyby nie odstraszający czynnik kosztów i czasu i policyjnej wykładni ustawy.

Skierowałem w związku z tym pismo do Ministra Obrony Narodowej, mam nadzieję, że moje natręctwo jakiś efekt przyniesie.