KWP w Opolu w 2016 r nie wydaje pozwoleń na broń do ochrony osobistej.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu od początku roku 2016 nie wydała ani jednego pozwolenia na broń palną w celu ochrony osobistej.

pi.KWP.OPOLE.240816

Nie pytałem wprawdzie opolskiego komendanta o to ile było wniosków, bo pewnie okazałoby się, że było kilka albo i nie było ich wcale. Zupełnie nie zmiana to mojej oceny, że przepisy prawa regulujące przesłanki wydawania pozwoleń na broń w tym celu są patologicznie złe. Fakt niewydawania pozwoleń jest dowodem na tą patologię, bo przecież zainteresowanie dostępem do broni jest znaczne.

Jestem przekonany, że uważny obserwator życia społecznego w Polsce, dostrzega wyraźnie wzmożone zainteresowanie dostępem do broni palnej. Jest to zainteresowanie realizujące się w pozwoleniach na broń palną w celu sportowym i kolekcjonerskim. Powodem tego nie jest jednak odnotowywany od 2011 roku wzrost zainteresowania sportami strzeleckimi i kolekcjonowaniem broni palnej. Powód jest zupełnie inny. W 2011 roku tak zmieniono przepisy, że organy policji muszą, a nie mogą jak było do tego  momentu, wydać pozwolenie na broń w tych celach po spełnieniu ustawowych przesłanek. No to jesteśmy sportowcami i kolekcjonujemy broń palną, skoro ustawa nie dostosowuje się do nas, my dostosowaliśmy się do ustawy.

Od najdawniejszej komuny, także w roku 2011-tym, nie zmieniła się sytuacja w sprawie broni palnej w celu ochrony osobistej. W przypadku tego rodzaju pozwolenia policja nadal może sobie dowolnie oceniać co konkretnie znaczy trwałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia lub zdrowia. Przez kilkadziesiąt lat milicjanci nauczyli nas, że nie warto o broń się starać, a obecna Policja naprawdę godnie tą niechlubną komunistyczną tradycję kultywuje. Mamy zatem przeróżne restrykcyjne wykładnie ustawy, mamy tajemną wolę ustawodawcy, która szepce temu i owemu w widzeniu albo do ucha, że broni powinno być w społeczeństwie mało. Skutek jest taki, jak na powyższym obrazku.

Do tego dochodzi zupełnie oczywista kalkulacja faktycznych możliwości i kosztów z tym związanych. Ci co interesują się bronią na ogół nie należą do grupy społecznych idiotów i doskonale wiedzą jakim efektem zakończy się staranie o broń palną w celu ochrony osobistej. Znając wynik postępowania, nie ryzykują kosztami badań lekarskich, płaceniem opłaty skarbowej i traceniem cennego dzisiaj czasu. Rezygnują ze starań o ten rodzaj pozwolenia już na etapie przemyśleń i kalkulacji.

Proszę zatem nie utyskiwać, że ta odpowiedź, bez zapytania ile było wniosków, nie daje obrazu sytuacji. Daje doskonały, wystarczy pomyśleć.

potrz.ust