“Wszyscy chętni na strzelnicę”

Staraniem Stowarzyszenia Amor Patriae organizowana jest kolejna edycja akcji “Wszyscy chętni na strzelnicę”. Celem jest popularyzacja sportów strzeleckich z funduszy tzw. budżetów obywatelskich. W przypadku zdobycia odpowiedniej liczby głosów wśród mieszkańców m.in. Olsztyna, Słupska i Poznania pozyskane zostaną pieniądze na szkolenia strzeleckie dla wszystkich chętnych z tych miast.

Zachęcamy do głosowania oraz namawiania do tego rodziny i znajomych.

Fanpage akcji na Facebook:

PROJEKT A1

Stowarzyszenie Amor Patriae to ogólnopolskie stowarzyszenie prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest bycie aktywną częścią “archipelagu polskości”: chcemy wpływać na otaczającą nas rzeczywistość przede wszystkim poprzez wspieranie i inicjowanie działań, które niosą za sobą pozytywne zmiany. Amor Patriae działa na wielu płaszczyznach, bo skupia różne osoby. Członków stowarzyszenia dzieli miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz wiek, ale łączy jedno: wiara w sens drobnych inicjatyw, które z biegiem czasu dać mogą owoce w postaci satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz społeczeństwa.