O błędzie w prawie karnym i kryminalizacji posiadania broni alarmowej.

1 Zakup przedmiotu mającego cechy broni (amunicji), nawet od przedsiębiorcy, który zawodowo zajmuje się sprzedażą tego rodzaju towarów, nie zwalnia kupującego od upewnienia się, czy kupowany przedmiot rzeczywiście spełnia kryteria broni (amunicji), do posiadania której nie jest potrzebne pozwolenie. To teza z postanowienia wydanego przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia z dnia 20 kwietnia 2016 r., w sprawie  III KK 135/16.

Postanowienie dość krótko traktuje omawiany temat, jednak jest to stwierdzenie jednoznaczne i stanowcze. Właściwie jednym zdaniem, bez jakiegokolwiek uzasadnienia ta teza została zaprezentowana. Moim zdaniem jest to zupełnie błędne podejście do problemu. Uważna lektura uzasadnienia nasuwa przekonanie, że w sprawie dotyczącej poważnego łobuza sąd nie chciał go od czegokolwiek uniewinnić. Ta praktycznie dostrzegana “mądrość” sądowych wyroków sprawiła, że skazano łobuza za posiadania jednego naboju, wygłaszając zupełnie absurdalną przy tym tezę. No i tą praktyczną “racją” sądy wykrzywiły rozumienie błędu z kodeksu karnego.

Przepisy kodeksu karnego regulują instytucję błędu. Dokonanie czynu formalnie wypełniającego znamiona czynu zabronionego w błędzie, wyłącza bezprawność czynu. W art. 28 kodeksu karnego jest uregulowany błąd co do faktu – błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego – error facti. W art. 30 kodeksu karnego uregulowany jest błąd co do prawa – error iuris. Przepisy mają następujące brzmienie:

Art. 28§1 Nie popełnia przestępstwa, kto pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. §2 Odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który dopuszcza się czynu w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy. 

Art. 30 Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

2 Konsekwencje zaprezentowanej na wstępie, absurdalnej tezy Sądu Najwyższego mogą być o wiele poważniejsze niż sędziom się może wydawać. Oto uzasadnienie mojego twierdzenia. Wiele problemów w ostatnim czasie mają posiadacze alarmowych pistoletów Walther kaliber 6 mm, na nabój 9 mm P.A.K. To za sprawą nieskończonej niechęci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji do wszystkiego co wydaje z siebie huk. CLKP realizuje swoje idee i zakazuje wszystkiego co robi duże bum. Pistolety alarmowe na nabój 9 mm P.A.K. o kalibrze do 6 mm nie mogą wyrządzić szkody komukolwiek i to jest zupełnie oczywiste. Dzielna Policja na skutek opinii wydawanych przez CLKP łapie posiadaczy tych alarmowych zabawek, nadając im poważne miano nielegalnych posiadaczy broni. Posiadacze alarmowych pistoletów, w istocie zabawek, stają pod zarzutem popełnienia czynu zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolności! Na całym świecie takie hukowe są w wolnej sprzedaży, bo mądrzy ludzie wiedzą, że nie ma powodu kryminalizowania posiadania urządzenia do wytwarzania huku.

3 Niestety ta mądrość nie może dotrzeć do Polski i mamy coraz więcej przestępców posiadających nielegalną broń, a w istocie nielegalne zabawki hukowe. Polska to bardzo dziwna kraina, w której można posiadać bez pozwolenie broń palną tzw. czarnoprochową, którą faktycznie można zadać śmierć, a nie można zdaniem CLKP posiadać niegroźnej dla życia i zdrowia zabawki hukowej. Przy pomocy jednego i drugiego nikt nie popełnia przestępstw. Zakładam się, że policyjne statystyki za rok 2016 pokażą nagły skok przestępstw nielegalnego posiadania broni. Ta głupota sprawi obraz, że oto w Polsce nastała plaga nielegalnego posiadania broni. Już dzisiaj warto o tym wspominać, aby tą informację zdetonować. To uwaga na marginesie.

4 Wróćmy do niefortunnej tezy wygłoszonej przez Sąd Najwyższy. Mamy sytuację faktyczną, że Polak kupuje broń lub amunicję do niej u koncesjonowanego sprzedawcy broni palnej. Fakt posiadania koncesji sprawia, że taki przedsiębiorca działa ze znacznie podwyższoną starannością. Każdy sprzedawca w koncesjonowanym sklepie posiada wymagane prawem przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Przygotowanie zawodowe oznacza znajomość przepisów prawa, techniczna wiedza techniczna o broni w podwyższonym zakresie, w stosunku do ogółu. Wykonywanie działalności koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią, to również wzmożona odpowiedzialność karna, ryzyko utraty koncesji, w przypadku naruszenia przepisów obowiązującego prawa. Jest zupełnie racjonalne oczekiwanie przeciętnego nabywcy, że udając się do koncesjonowanego sklepu otrzyma rzetelną informację dotyczącą sprzedawanej broni i co do prawnych uwarunkowań sprzedaży broni. Zupełnie częste jest zjawisko pojawiania się w sklepie klientów, którzy chcą kupić broń bez pozwolenia i w tym zakresie oczekują porady sprzedawcy. Niebywałe jest zjawisko technicznego sprawdzenia nabywanej broni przez klienta. Jak dokonać pomiaru kalibru broni alarmowej, a przecież ten fakt decyduje o tym czy broń alarmowa jest czy nie jest na pozwolenie?[1] Do tego konieczna wiedza specjalna i laboratoryjne urządzenia, bo to laboratoryjny pomiar dokonywany w najwęższym miejscu lufy. Czy tych sprawdzeń oczekuje Sąd Najwyższy prezentując tezę orzeczenia? Gdyby to oczekiwanie było rzeczywiste określiłbym je jako wynikające z elementarnej niewiedzy o specyfice obrotu bronią palną, niewiedzy o technicznych uwarunkowaniach dotyczących broni alarmowej, obłędnie złych przepisach i tym czego w tej dziedzinie dopuszcza się wszechwładna Policja.

5 Przepis mówi jasno Nie popełnia przestępstwa, kto pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. Błąd co do faktu wyłącza zawsze popełnienie przestępstwa, o ile błąd jest usprawiedliwiony. Przyjmuje się błąd oznacza rozbieżność między rzeczywistością a świadomością podmiotu o tej rzeczywistości w ramach jakiegoś aktu poznawczego. Jestem przekonany, że wciąż obowiązuje pogląd, że kryteria usprawiedliwienia nieświadomości bezprawności mają przede wszystkim charakter obiektywny, co oznacza, że przy ich rozpoznawaniu i ustaleniu należy posłużyć się kryterium normatywnym miarodajnego (wzorowego) obywatela, a następnie – uwzględniając również kryterium subiektywne charakterystyczne dla problematyki błędu – należy ocenić, czy miałby on możliwość uniknięcia błędu w postaci nieświadomości bezprawności czynu.

Wzorcowy obywatel zachowa się poprawnie gdy w sklepie o podwyższonej staranności sprawdzi czy kupując broń działa zgodnie z prawem. Wzorcowy obywatel nie ma możliwości technicznego poznania specyfiki danej broni z powodów, o których pisałem powyżej. Jestem przekonany, że wielu prokuratorów to rozumie i sprawy są umarzane, jednak ta zła teza może przynieść opłakane skutki.

6 Na koniec podsumowanie i wnioski na przyszłość. Przepis art 263 o nielegalnym posiadaniu broni zamieszczony jest w rozdziale kodeksu karnego katalogującym przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Zarzut popełnienia przestępstwa nielegalnego posiadania broni jest stawiany nieszczęsnym posiadaczom alarmowej broni. Jaki porządek może być zakłócony przez huk alarmowego pistoletu? Moim zdaniem dotyczy to wyłącznie porządku milicyjnego, porządku polegającego na trzymaniu na krótkiej smyczy każdego, bo tak i koniec. Żaden racjonalny ład społeczny, ani reguły mające za cel bezpieczne życie Polaków, nie są przy pomocy hukowca zagrożone. Nie są, bo to absolutnie nie jest możliwe. Moim zdaniem tylko nieracjonalna obawa, zwana hoplofobią, wobec wszystkiego co ma kształt broni, może być podsycona. Chcecie, państwo odpowiedzialni za stanowienie prawa, tworzyć całe grupy przestępców, popełniających przestępstwa bez jakiejkolwiek szkody dla społeczeństwa? Jeśli tak, to nadal utrzymujcie idiotyczne przepisy ustawy o broni i amunicji kryminalizacje w istocie posiadanie zabawek hukowych. Gdyby jednak ktoś chciał być odpowiedzialnym politykiem, mądrym człowiekiem rozumiejącym, że ważne jest likwidowanie zakazów tam gdzie ich istnienie nie jest wymagane bezpieczeństwem społecznym, to pochylcie się nad zmianą prawa o broni i amunicji. Zróbcie z Polski kraj europejski, a nie postkomunistyczną kolonię, w której wciąż obowiązuje stalinowska zasad: dajcie mi człowieka, a przepis się na niego znajdzie, a bałagan pojęciowy sprawia, że nikt precyzyjnie nie jest w stanie określić granic tego co legalne i tego co z waloru zgodności z prawem nie korzysta.

 

[1] art. 11 ustawy o broni i amunicji: Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.