Historia polskiej broni palnej – bez tego nie odbudujemy kultury posiadania broni palnej w Polsce.

polska.bron.palna.kobielski1-14_Strona_01

W niedzielne popołudnie przeglądałem moją bibliotekę. Odnalazłem złożoną tam już jakiś czas temu książkę, która po przejrzeniu bardzo mnie zainteresowała. Książka z 1975 roku, ma już 41 lat, a jaj autor od kilkudziesięciu lat nie żyje. Pisano o nim człowiek renesansu. Urodzony we Lwowie w 1914 roku. Wybuch wojny nie pozwolił mu ukończyć studiów z zakresu historii sztuki. Po wojnie osiadł w Krakowie, gdzie kontynuował studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskał tytułu doktora za rozprawę Temat mitologiczny w dekoracji ręcznej broni palnej myśliwskiej od XV do XVIII wieku. Stanisław Kobielski nie był szerzej znany, ale po przeczytaniu dosłownie kilku kart książki nabieram przekonania, że konieczne jest przypomnienie jego dzieła. Książka z uwagi na odległy czas wydania, dostępna jest wyłącznie w antykwariatach.

Moim dążeniem jest odbudowanie w Polsce kultury posiadania broni palnej, a to bez nawiązania do historii zdaje się zadaniem niewykonalnym. Im bardziej angażuję się w ten proces, tym bardziej jasne się staje, że będzie to bardzo żmudna i długa droga. Obyśmy jako Polacy zdążyli. Jak pisał autor prezentowanej książki, Stanisław Kobielski … od upadku powstania listopadowego aż do II wojny światowej kataklizmy wojenne i represje zaborców z jakąś tragiczną pasją niszczyły to, co stanowi najcenniejszą substancję w dziejach narodu: zabytki, a przede wszystkim broń, ten tradycyjny symbol siły i potęgi. To znamienne słowa, obrazujące od jak bardzo odległego czasu nas Polaków traktuje się jako lud poddany.

Już od dwóch setek lat wciąż jesteśmy czyjąś kolonią. Skolonizowane ludy nie potrzebowały tego czym cieszą się wolne narody. Broń – symbol siły i potęgi, była nam systematycznie odbierana. To jeden z zasadniczych powodów tego, że tak bardzo zaklęty jest w Polsce temat posiadania broni. Od pokoleń wychowywano w Polsce niewolników. Tych co nie chcieli tego losu akceptować zakuwano nawet w kajdany. Ci co dzisiaj noszą miano elit, są mentalnymi niewolnikami. Nie w każdej dziedzinie życia, nie we wszystkich elementach, ale niemal w każdym tkwi znamię niewolnika. Szczególnie widoczne to jest na przykładzie posiadania broni.

Aby chociaż w niewielkim zakresie spróbować odwrócić ten niekorzystny dla nas los, to przekleństwo, fragment po fragmencie będę czytał to opracowanie i prezentował na blogu interesującą treść.

Dzisiaj wstęp i te kilka słów mojego komentarza.

polska.bron.palna.kobielski1-14_Strona_05 polska.bron.palna.kobielski1-14_Strona_06 polska.bron.palna.kobielski1-14_Strona_07 polska.bron.palna.kobielski1-14_Strona_08 polska.bron.palna.kobielski1-14_Strona_09 polska.bron.palna.kobielski1-14_Strona_10 polska.bron.palna.kobielski1-14_Strona_11 polska.bron.palna.kobielski1-14_Strona_12 polska.bron.palna.kobielski1-14_Strona_13 polska.bron.palna.kobielski1-14_Strona_14