Poseł Stanisław Pięta o dostępie do broni palnej, specjalnie dla czytelników trybun.org.pl

Dzisiaj na trybunie rozmowa z posłem Stanisławem Piętą. Tym wszystkim, którzy interesują się dążeniem do zmian prawa o broni i amunicji pana posła przedstawiać nie trzeba. Poseł Stanisław Pięta to nasz stronnik w Sejmie, rozumiejący potrzebę dokonania zmian.

 

Andrzej Turczyn: Czy broń palna to dla Pana tylko przedmiot, czy to coś więcej niż urządzenie do rażenia celów na odległość?

poseł Stanisław Pięta: Broń palna to urządzenie wzmacniające bezpieczeństwo rodziny, chroniące godność człowieka w czasie pokoju i pozwalające zachować godność w obliczu niebezpieczeństwa wojennego. W wymiarze narodowym broń palna a mówiąc bardziej precyzyjnie umiejętność strzelania i dostateczne upowszechnienie broni palnej to czynniki osłabiające determinację potencjalnego agresora. W przypadku Polski posiadanie broni palnej i popularyzowanie strzelectwa to racja stanu. Konieczność bezwzględna wywołana rezygnacją z poboru powszechnego i stosunkowo nikłą liczbą właścicieli broni. Dramatyczne osłabienie potencjału obronnego Polski powinno mobilizować władze publiczne do powrotu przysposobienia obronnego do szkół, budowy strzelnic w każdej gminie i zmiany zasad wydawania pozwoleń na broń.

 

A.T.: Czy mógłby Pan czytelnikom bloga przedstawić swoje poglądy dotyczące tego jak powinno być uregulowane w Polsce posiadanie broni palnej?

S.P.: Uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie projektu ustawy przygotowanego przez ROMB, ale możliwe jest także znowelizowanie obecnej ustawy poprzez wprowadzenie pozwoleń na broń “do doskonalenia umiejętności strzeleckich” dla żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich formacji uzbrojonych, które miałyby być wydawane na wniosek osoby uprawnionej bez ograniczeń po okazaniu legitymacji lub odznaki. Każdy, kto chce rozwijać swoją pasję strzelecką, a jest osobą zdrową i niekaraną, powinien otrzymać pozwolenie na posiadanie broni. Policja powinna wspierać praworządnych obywateli i zachęcać ich do posiadania broni oraz rozwijania umiejętności strzeleckich.

 

A.T.: Czy mógłby Pan przedstawić swoją opinię, czy posłowie są zainteresowani zmianami prawa o broni palnej. Czy jest sens aby Polacy mieli nadzieję na zmiany?

S.P.: W mojej ocenie większość parlamentarzystów dostrzega potrzebę upowszechnienia dostępu do broni i podziela argumenty przedstawione powyżej. Zmiana ustawy jest przesądzona. Trwają prace nad szczegółowymi rozwiązaniami.

 

A.T.: Czy Pana zdaniem Polacy powinni głośno i stanowczo domagać się zmiany prawa o broni, czy po cichutku prosić o wysłuchanie?

S.P.: Polacy powinni masowo angażować się w działalność takich organizacji jak ROMB, rozwijanie zainteresowań społecznych , przeciwdziałanie postawom bezradnego pacyfizmu i popularyzacja strzelectwa historycznego to obowiązek patriotyczny. Sam mam zamiar zostać w niedługim czasie właścicielem repliki skałkowego sztucera kozienickiego, który był używany przez “strzelców celnych” m.in. w bitwie pod Racławicami. Była to jak na koniec XVIII wieku nowoczesna broń z gwintowaną lufą, której skuteczny zasięg wynosił pół kilometra. Aktywność Polaków zmierzająca do upowszechnienia broni palnej jest bardzo potrzebna, także nam parlamentarzystom, którzy staramy się przekonać do naszych postulatów ważnych ministrów Rządu RP.

 

A.T.: Proszę o wskazanie co Pana zdaniem powinny czynić organizacje społeczne, aby zmiana prawa o broni palnej była możliwa?

S.P.: Potrzebne jest zorganizowanie społeczności strzeleckiej, wszystkich zainteresowanych poszerzeniem dostępu do broni na poziomie gminy, osiedla i parafii. Pierwszym postulatem i celem jest znalezienie w gminie odpowiedniego terenu i budowa strzelnicy. Najlepiej przy zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców i pracy społecznej sympatyków sprawy. Podobnie potrzebna jest akcja zbiórki podpisów i pisanie petycji do władz centralnych.

 

A.T.:Czy czyta Pan czasem trybun.org.pl?

S.P.: Trybun.org.pl czytam bardzo często. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam!

 

A.T.: Dziękuję za rozmowę.