Projekt “Białystok buduje strzelnicę” zyskał największe poparcie.

Znane są już wyniki głosowania, w którym białostoczanie zdecydowali, jakie projekty spośród zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 rekomendują do realizacji. W czasie głosowania, odbywającego się miedzy 4 a 18 października 2016 roku, mieszkańcy Białegostoku wypełnili 26 323 kart – 11 272 w formie elektronicznej oraz 15 051 papierowych formularzy. Kart ważnych było 23 162, przy czym o nieważności głosu decydował m.in. brak potwierdzenia poprzez kliknięcie w przesłany link, brak danych adresowych lub brak podpisu osoby głosującej pod oświadczeniami.

Najwięcej głosów zebrał projekt Białystok buduje strzelnicę. Pomimo negatywnej początkowo opinii o projekcie, oddano na niego 4022 głosy. Projekt o wartości 998 125 zł polegający na budowie strzelnicy okazał się najbardziej atrakcyjny dla mieszkańców Białegostoku. Jak piszą autorzy projektu Naszym głównym celem jest realna praca na rzecz stworzenia bazy technicznej, czyli budowy strzelnicy sportowej, otwartej i przyjaznej wszystkim mieszkańcom Białegostoku i okolic. Planowana infrastruktura strzelecka w założeniu ma być solidnym fundamentem dla wspierania lokalnych inicjatyw strzeleckich, paramilitarnych oraz harcerskich. Tworząc bazę szkoleniową, będziemy wspierać każdą aktywność dążącą do poprawienia obronności naszego regionu, chociażby poprzez odtworzenie Obrony Terytorialnej.

(źródło poranny.pl budujemystrzelnice.pl)


 

Krótki komentarz. Brawo! Zorganizowana akcja przyniosła oczekiwany sukces. To wielka zachęta dla działaczy społecznych, którzy czerpiąc z doświadczeń Białegostoku, mogą podejmować podobne działania.