Jacek Saryusz-Wolski przeciwko zaostrzeniu przez EU przepisów o broni palnej!

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski na Twitter stwierdził, że jest przeciwko zmianie Dyrektywy o broni palnej.

Oczekiwałbym takiego trzeźwego spojrzenia na problem dostępu do broni palnej, dokładnie przez wszystkich polski posłów do Parlamentu Europejskiego. Moim zdaniem wysiłki społeczne przynoszą oczekiwane rezultaty. Zmuszamy do refleksji, a za zaostrzeniem przepisów o broni palnej po prostu nie istnieją merytoryczne argumenty.

Społeczny nacisk, wzmożenie działania w mediach społecznościowych musi narastać.