tvp.info o miłości Polaków do broni

TVP.INFO dostrzegło temat broni. Co do zasady w mediach publicznych ten temat słabo się przebija. Czy w końcu ulegli? Chyba nie można dalej milczeć o tym co pięknie zagrało w duszach Polaków. W internetowym serwisie tvp.info kilka rzetelnych informacji i bardzo celne podsumowanie

Mimo to pod względem dostępu do broni Polska nadal jest w ogonie Europy. Spośród tysiąca Polaków pozwolenie na broń ma statystycznie 3,5 osoby; w Czechach – 30, osób, w Niemczech – 40, a w Finlandii – 308.

Słusznie komentują na Facebook Polacy, że zainteresowanie bronią to nie moda, a raczej przejaw odpowiedzialności i świadomości obywatelskiej. Prawda, moda może być na kolorowe ubrania, ale nie na posiadanie broni. Trzeba pamiętać, że w Polsce temat broni był zamknięty administracyjnymi obostrzeniami, aż do roku 2011. Od tego czasu przepisy zostały nieco poprawione. Sejm rzeczywiście zajął się eliminacją uznaniowości i w jakimś zakresie to się udało. Zdjęcie kagańca administracyjnej niemożliwości sprawiło, że wreszcie praworządny Polak może uzyskać pozwolenie na broń palną.

Wzrost Polaków posiadających pozwolenia na broń palną przebiega w sposób bardzo stonowany. Nie ma jakieś szaleństwa, jest powolny i systematyczny wzrost ilości pozwoleń i wzrasta ilość broni w rekach Polaków. Moim skromnym zdanie jest to wciąż za mało. Ten rozwój przebiega wciąż zbyt wolno. W tej dziedzinie mamy wielkie zaniedbania, pozostawione nam po rządach komunistów i postkomunistów. Wyraźnie to widać gdy porównamy się to innych państw dawnego bloku komunistycznego.