Saperzy przekazali muzealnikom broń, a muzealnicy ją zniszczyli.

Podczas rozbiórki poniemieckiej stodoły zostały odkryte dwa karabiny typu Mauser z okresu II wojny światowej. Saperzy z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego przekazali je do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Takiej broni muzealnicy jeszcze nie mieli w swojej kolekcji. Zwykle w podobnych wypadkach do zniszczenia zostaje przekazane całe znalezisko. Tym razem stało się inaczej. Saperzy zorientowali się, że broń może mieć wartość historyczną, więc zabezpieczyli ją w magazynie materiałów wybuchowych. O znalezieniu karabinów wojskowi poinformowaliśmy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapytali, czy broń może być przekazana do placówki muzealnej. Historia zdarzyła się w maju ubiegłego roku. Do chwili obecnej trwały formalności związane z przekazaniem karabinów do muzeum.

W takich przypadkach przepisy są dosyć rygorystyczne. Przed udostępnieniem broni zwiedzającym, trzeba ją odpowiednio przygotować, między innymi pozbawić cech użytkowych.

wyjaśnia dr Małgorzata Gałęziowska z działu historii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Więcej na stronie polska-zbrojna.pl


 

Już bardzo dawno nabrałem przekonania, że to co państwowe jest często szkodliwe, a czasem nawet szkodliwe dla ważnych spraw. W tym przypadku państwowe muzeum, państwowi muzealnicy, okazali się szkodliwi dla zabytku. Szkodliwi, może niedouczeni lub zwyczajnie głupi? Nie wiem, którą opcję wybrać.

Zgodnie z przepisami prawa muzeum broń palną może posiadać bez pozwolenia na broń. Stanowi o tym zupełnie prosty w swej konstrukcji art. 11 pkt 1 ustawy o broni i amunicji:

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku: 1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;

Tym samym aby muzeum mogło posiadać broń i aby możliwe było jej eksponowanie w zbiorach, wcale nie jest konieczne jej zniszczenia przez pozbawienia cech użytkowych. Niestety państwowi muzealnicy, zapewne jednocześnie ogarnięci lękliwym strachem zwanym hoplofobia, zniszczyli karabiny. Pozbawienie broni cech użytkowych, podług nowych unijnych przepisów to zwyczajne zniszczenie i tyle. Spawanie, unieruchamianie zamka i inne niszczące zabiegi. Był zabytek, a państwowi muzealnicy zrobili z zabytkowych karabinów kupę złomu.