Aktualne wiadomości ROMB

Szanowni koledzy i koleżanki,

Gwałtowny rozwój naszego stowarzyszenia i nowe możliwości jakie z sobą niesie rosnąca liczba uczestników naszego ruchu sprawiają, że powstała widoczna potrzeba powołania struktur terenowych naszej organizacji.

Chcielibyśmy również bardziej zaktywizować działaczy Stowarzyszenia w terenie, dlatego, już nie długo będziemy zwoływali spotkania członków stowarzyszenia w terenie, zapraszając Was do uczestnictwa w nich.

Chcielibyśmy aby wyłonili się lokalni liderzy, którzy będą organizowali terenowe oddziały i lokalne struktury wzmagające i wspomagające działania oraz akcje Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni w całej Polsce.

Postanowiliśmy także, nadać inny kształt polityce informacyjnej. Będziemy Was częściej i bardziej szczegółowo zawiadamiali o poczynaniach naszego Stowarzyszenia. Będą to wiadomości przekazywane drogą email oraz bieżąca informacja na stronie www.romb.org.pl do której odwiedzania zapraszamy.

Na stronie zostało uruchomione forum członków ROMB, serdecznie zachęcamy do korzystania z tej formy wymiany myśli i informacji.

Wiadomości bieżące:

Prowadzimy współpracę medialną z magazynem o broni Arsenał. Jednocześnie zawiadamiamy, że Piotr Szalaty – redaktor naczelny kolejnego tytułu strzeleckiego – „Strzał magazyn o broni” – wyraża chęć zamieszczenia na okładce magazynu logo naszego stowarzyszenia. Pozyskiwane od wydawców czasopisma będziemy również starali się przekazywać w teren, w celu promocji naszej działalności statutowej.

To kolejny już fachowy periodyk strzelecki który docenia naszą rolę w rozwoju ruchu strzeleckiego i kultury posiadania broni w Polsce.

W imieniu ROMB

Andrzej Turczyn Prezes

Artur Jabłoński Skarbnik

Rafał Kawalec Członek Zarządu

(źródło romb.org.pl)


Za pomocą wszelkich kanałów komunikacji stowarzyszenia ROMB, pojawiła się dzisiaj powyższa wiadomość. Nadchodzi wiosna, po niej będzie lato, to sprzyja aktywności społecznej. Strzelnice już się zapełniają. Czeka nas sezon wytężonej pracy na rzecz dostępu do broni. Z jednej strony wyraźnie widać wzrost zainteresowania dostępem do broni, z drugiej strony próby nakładania kagańca. Sen wszystkim nam spędza  z powiek bolszewicka dyrektywa towarzyszki Bieńkowskiej. Ten czas musimy pozytywnie wykorzystać, nie możemy dopuścić aby właśnie w tym momencie jakieś zawirowania paraliżowały probroniowe inicjatywy społeczne.