W szkole policji w Szczytnie CBA kontroluje przebudowę strzelnicy

Jak donosi tvp.info funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Białymstoku rozpoczęli sprawdzanie inwestycji „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj przebudowy strzelnicy krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją”. Przebudowę krytej strzelnicy kosztowała ponad 4 mln zł.

Jak powiedział rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Jacek Dobrzyński, sprawdzane są wszystkie decyzje podejmowane w związku z organizacją zamówień publicznych i ma to związek związek ze śledztwem, w którym zatrzymany został naczelnik wydziału inwestycji i gospodarki WSPol Marek D. W październiku Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku postawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień w związku z przetargiem na remont jednego z budynków uczelni.

(źródło tvp.info wprost.pl)


Gdy czytam o kontroli budowy strzelnicy to sobie myślę, że za te 4 miliony coś zostało zbudowane i istnieje. Gdy przychodzi przypomina mi się pewien projekt badawczy, też firmowany przez Szkołę Policji w Szczytnie, który podobnie kosztował okrąglutkie 4,2 miliona złotych, nie jestem już tak pewny co to tego, co po nim pozostało. A tak, pozostała wiedza, ta z istoty jest bezcenna, zawarta w książeczce, która nie jest dostępna. Pozostał blok silikonu, urządzenia liczone na palcach ręki i zapewne bardzo dobre wspomnienia uczestników tego badania.

Szczegóły, za stroną clk.policja.pl:

W dniu 17 marca 2015 r. zakończyła się realizacja projektu Nr DOBR/0007/R/ID2/2012/03 pt. „Badanie prędkości pocisków o niskiej energii” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 3/2012 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W ramach projektu dokonano zakupu kamery szybkiej do rejestracji toru lotu pocisków wraz z oprogramowaniem umożliwiającym analizę parametrów lotu, radaru dopplerowskiego, urządzeń miotających poddawanych badaniom oraz pocisków do nich. W ramach konsorcjum zaprojektowano i wykonano bramkę pomiarową do pomiaru prędkości pocisków oraz przyrządy do mocowania celów i badań rykoszetów. W oparciu o zakupione i wykonane urządzenia pomiarowe i przyrządy zbudowano kompletne stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono zaplanowane badania. Celem projektu było dokonanie pomiarów prędkości różnego rodzaju pocisków o niskiej energii miotanych z urządzeń do tego przystosowanych, sporządzenie charakterystyk toru lotu, opracowanie tabel strzelniczych, określenie ich maksymalnego zasięgu oraz zbadanie skutków, jakie wywołują po uderzeniu w substancję imitującą ciało ludzkie bezpośrednio i po rykoszecie (określenie skutecznego zasięgu rażenia). Uzyskane wyniki badań zostały również wydane przez WSPol w Szczytnie w postaci publikacji zwartej pt. „Badanie prędkości pocisków o niskiej energii” przekazanej uczestnikom seminarium. Całkowity budżet projektu wynosił 4 266 062 zł.

Naprawdę jestem przekonany, że projekt badawczy, który pochłoną 4,2 miliona złotych, warty był swojej ceny! Nie śmiem się nawet zastanawiać się ile kosztowały te urządzenia (w liczbie czterech – kamera, oprogramowanie, radar i bramka pomiarowa), ile pochłonęła organizacja seminarium, ile wydanie w kilku egzemplarzach książeczki. Nie pytam o urządzenia do miotania pocisków, bo wiemy, że te strzelawki są warte swej ceny. Zapewne drogocenne były też prace badawcze. Nie może być inaczej, zdobywanie wiedzy wprawdzie jest bardzo drogie, ale efekt jest bezcenny i dla pozostaje dla pokoleń…