„Chcemy, by było normalnie” – czyli rozmowa z mec. Andrzejem Turczynem na portalu ideologia.pl

Czym jest serwis ideologia.pl? W serwisie ideologia.pl dążymy do zrozumienia fascynujących powiązań pomiędzy różnymi ideami. Nie ograniczamy się do konkretnej ideologii lub suchych faktów. Ideologia oderwana od świata rzeczywistego jest – w naszej opinii – złą ideologią. Skupimy się na przede wszystkim na opisie praktycznych problemów społeczno-gospodarczych. Będziemy je przedstawić na różnych płaszczyznach, prezentując zalety i wady opisywanych konceptów. Ideologia (z greckiego idéa – wyobrażenie, lógos – słowo, nauka) jest zbiorem idei, poglądów i przekonań opisujących rzeczywistość oraz zawierających jej ocenę i zasady postępowania grup, ruchów społecznych i partii politycznych. Ideologia tworzy obraz świata istniejącego i prezentuje wizję przyszłości. Ideologia skupia się przede wszystkim na wartościach i celach, a nie na praktycznych możliwościach ich osiągnięcia – te, zgodnie z definicją, są przedmiotem działania np. partii politycznych.

W serwisie ideologia.pl, który tak jak powyżej się przedstawia ukazał się dzisiaj wywiad ze mną, pt. „Chcemy, by było normalnie”. Rozmowa z mec. Andrzejem Turczynem. Wcześniej zamieszczone zostały dwie publikacje. Pierwsza pt. Argumenty przeciwników liberalizacji dostępu do broni palnej i druga pt. Poszerzyć dostęp do broni palnej. Argumenty zwolenników liberalizacji przepisów. Argumentów przeciwników nie czytam. Nie mam dzisiaj siły na zmierzenie się z twierdzeniami wyznawanymi przez likwidatorów naszej cywilizacji.  Do lektury wywiadu ze mną i argumentów zwolenników pozytywnych zmian prawa do broni, zachęcam. Dobrze, że ktoś chce słuchać co mam do powiedzenia.