Nowy karabin i celownik dla mistrza Polski w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących

Łukasz Szczypuła, mistrz Polski w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących otrzymał nowy karabin i celownik. Karabin i wykonany specjalnie dla mistrza celownik zostały uroczyście przekazane mu 19 lipca w Oławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Sprzęt sportowy ufundowała gmina Oława miasto Oława.

Łukasz Szypuła jest mistrzem Polski w strzelaniu z broni pneumatycznej osób niewidomych i niedowidzących w postawie leżącej i brąz w postawie stojącej. Został powołany do Kadry Narodowej. Jesienią ubiegłego roku reprezentował Polskę w odbywających się w Olsztynie mistrzostwach świata osób niewidomych i słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym. W czerwcu tego roku zdobył wicemistrzostwo Polski w zawodach, zorganizowanych we Wrocławiu.

(źródło gazeta-olawa.pl)


 

Jestem przekonany, że dla wielu jest zaskoczeniem, iż strzelectwo sportowe to także sport dla niewidzących i słabo widzących. Nie tylko w dyscyplinie strzelectwa pneumatycznego, ale także z broni palnej.

Niestety  polska ustawa o broni i amunicji istotnie dyskryminuje osoby niepełnosprawne, także te cierpiące na choroby narządu wzroku. Ustawa o broni i amunicji, a dokładnie rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy wyłącza z możliwości uzyskania pozwolenia na broń osoby o opisanych w rozporządzeniu wadach wzroku. Sport takie osoby mogą uprawiać, ale nie mogą posiadać własnej broni.

Poniżej tabela wskazująca na wady narząd wzroku. Gdyby u wnioskującego o pozwolenie na broń, stwierdzono wadę jak poniżej, nici z możliwości posiadania broni.

SPOSÓB OCENY STANU NARZĄDU WZROKU

Lp. Zakres oceny Opis oceny
1. Ostrość Oka lepiej widzącego – nie mniej niż 0,8Oka gorzej widzącego – nie mniej niż 0,5
2. Korekcja Bez ograniczeń: okularowa, soczewkami kontaktowymi, wewnątrzgałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji; dopuszczalna korekcja w granicach: ±8,0 D
3. Rozpoznawanie barwy Prawidłowe rozpoznawanie barwy czerwonej, zielonej i żółtej
4. Pole widzenia Prawidłowe (ocena za pomocą perymetru)
5. Widzenie obuoczne Prawidłowe
6. Widzenie zmierzchowe Prawidłowe