Gubernator Wysp Dziewiczych w związku z huraganem Irma zarządza odebranie legalnie posiadanej broni

Wyspy Dziewicze, USA. Gubernator nakazał Gwardii Narodowej na odbieranie cywilom legalnie posiadanej broni palnej i amunicji, tłumacząc to zbliżającym się huraganem “Irma”. Ma to zapewnić Gwardii wykonywanie jej statutowych obowiązków.

Kopia rozkazu została opublikowana w gazecie Daily Caller. Oznajmia on, Gwardia Narodowa ma działać na rzecz “utrzymania zdrowia, dobrobytu i bezpieczeństwa ludności Wysp Dziewiczych w obliczu zbliżającego się potencjalnego zagrożenia ze strony huraganu/tropikalnego sztormu Irma”.

Rozkaz mówi dalej:

“Generał podlegający Gubernatorowi zgodnie z Artykułem 23, Rozdział 1520, Wysp Dziewiczych, może podjąć wszelkie działania, które uzna za niezbędne do wykonywania powierzonej misji, których to podjęcie mu zlecono. Zgodnie z Artykułem 23 Sekcja 1522, Wysp Dziewiczych, Generał ten został upoważniony do zajęcia broni, amunicji, materiałów wybuchowych, ładunków wybuchowych, oraz wszelkich innych przedmiotów, które mogą być potrzebne siłom zbrojnym do wykonywania tej nadzwyczajnej misji, zgodnie z zasadami obowiązującymi Gwardię Narodową Wysp Dziewiczych i zatwierdzonymi przez Departament Sprawiedliwości.”

Stacja ABC News prognozuje, że wyspy narażone będą na opady deszczu pomiędzy 10cm a 25cm oraz wiatr wiejący z prędkością 65-80km/h, w porywach dochodzącą do 120km/h.

(źródło breitbart.com tłumaczenie Tomasz Trocki)


Spróbujmy przedstawić fakty. Lubię taką analizę logiczną, bo wynikają z niej ważne wnioski. Niestety jest całkiem spora grupa ludzi, która je odrzuci, wyrzekając się tym samym logiki.

Na Wyspach Dziewiczych (terytorium USA) zarejestrowana jest legalnie posiadana broń palna krótka i długa. Nielegalna broń nie jest tam rejestrowana. Odebranie broni będzie dotyczyło wyłącznie tych, którzy są przestrzegającymi prawa obywatelami i posiadają zarejestrowaną broń palną. Każdy kto posiadania zarejestrowaną broń palną, demonstruje wręcz w ten sposób, że nie zamierza i nie planuje korzystać z tej broni nielegalnie. Przez podporządkowanie się obowiązkowi rejestracji obywatel demonstruje swoją praworządność. Legalnie posiadana broń co do zasady nie jest wykorzystywana do popełniania przestępstw. Nielegalnie posiadania broń co do zasady jest wykorzystywana do popełniania przestępstw. Odebranie broni nie będzie dotyczyło posiadaczy nielegalnej broni palnej. Posiadacze broni nielegalnej poprzez ten fakt pokazują, że co najmniej godzą się ze możliwością nielegalnego wykorzystania broni palnej. Poprzez odebranie broni palnej legalnym posiadaczom, stworzona zostanie przewaga na rzecz posiadaczy nielegalnych. W czyim interesie jest odbierana legalnie posiadana broń palna? Oczywiście wniosek jest jednoznaczny. Ten wniosek zostanie przez wielu ludzi odrzucony, z powodów kompletnie nieznanych, także im samym.

Moim zdaniem rejestracja broni palnej jest potrzebna tylko z jednego powodu. Ta potrzeba nazywa się konfiskata. Nie ma znaczenia czy konfiskować broń mają swoi czy “obcy”. Każdy rejestr, ewidencja narzędzia do obrony jest tylko w tym celu. Inne uzasadnienie jest markowaniem rzeczywistych powodów. Proszę, o tym pamiętajcie.

W Ameryce kontynentalnej rejestracja broni nie istnieje. Nie można gromadzić informacji o posiadaczach broni palnej. Warto o tym pamiętać i mieć argument, że taka myśl wcale nie pochodzi z miejsca które jest dzikie, tylko z cywilizowanej Ameryki Północnej.