Rozpoczęcie szkoleń Wojsk Obrony Terytorialnej w 2018 roku

– WOT informuje:

W dniach 13-14 stycznia br. Wojska Obrony Terytorialnej zainaugurowały szkolenie w 2018 roku. Treningi Terytorialsów były prowadzone w dwudziestu lokalizacjach, na obiektach wojskowych, jak również należących do jednostek samorządu terytorialnego czy też lasów państwowych. Najwięcej tego typu szkoleń odbyło się na Podkarpaciu, o każdym z nich poinformowane zostały władze lokalne i odpowiednie służby.

W 2018 roku Wojska Obrony Terytorialnej będą kontynuowały szkolenie żołnierzy – ochotników w trzech brygadach sformowanych w pierwszym etapie, tj. podlaskiej, lubelskiej i podkarpackiej. W tych jednostkach zaplanowane jest 17 szkoleń podstawowych, 11 wyrównawczych, 112 rotacyjnych oraz prowadzonych po raz pierwszy 13 szkoleń zintegrowanych.

Zgodnie z planem, w pierwszym kwartale 2018 roku rozpoczną się też szkolenia żołnierzy – ochotników w trzech brygadach sformowanych w drugim etapie, tj. na Warmii i Mazurach oraz Mazowszu. W tych jednostkach na rok 2018 zaplanowano 22 szkolenia podstawowe, 17 wyrównawczych, 72 rotacyjne oraz 8 szkoleń zintegrowanych.
Ważnym punktem na tej „szkoleniowej mapie” 2018 roku będzie maj, kiedy to pierwsze pododdziały brygad z Podlasia, Lubelszczyzny oraz Podkarpacia zakończą roczne szkolenie indywidualne i rozpoczną 12-miesięczny okres szkolenia specjalistycznego.

Istotnym zadaniem stojącym przed WOT w bieżącym roku będzie sformowanie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Siedlcach. W tym zakresie do końca br. dowództwo WOT planuje utworzyć struktury oraz stworzyć warunki do rozpoczęcia szkolenia.

Rok 2018 będzie szczególnie ważnym dla budowy piątego rodzaju sił zbrojnych, ponieważ zapoczątkowuje największy etap ich formowania obejmujący siedem województw w centralnej Polsce: od Małopolski, aż po Pomorze. Równolegle kontynuowane będzie formowanie brygad z pierwszego i drugiego etapu. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej planuje, że do końca 2018 r. w szeregach WOT będzie służyć 20 tys. żołnierzy, z czego 17 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

Kim jest statystyczny Terytorials?

Żołnierze WOT są lepiej wykształceni, niż żołnierze podobnych formacji innych państw. 32 proc. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej ma wyższe wykształcenie, większość ma dobrą pracę, a co piąty planuje przejście do służby zawodowej. Mniej niż się spodziewano jest bezrobotnymi – takich kandydatów jest 8-9 proc. Ponieważ WOT umożliwia optymalne pogodzenie dotychczasowej aktywności zawodowej i życia cywilnego ze służbą wojskową, jest to oferta bardzo atrakcyjna dla kobiet, których w WOT jest aż 10 proc. co jest dwukrotnie większym wskaźnikiem w porównaniu do wojsk operacyjnych. Wiele osób wybiera też służbę w WOT ponieważ daje ona możliwość służby ojczyźnie w pobliżu miejsca zamieszkania.

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą.

Ppłk Marek PIETRZAK
Rzecznik Prasowy
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej