MSWiA: “nie można wyodrębnić danych dotyczących przestępstw popełnionych wyłącznie z użyciem broni nielegalnego pochodzenia”

Odpowiedź na interpelację nr 19703 w sprawie wniosków o pozwolenie na broń

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 29-03-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelacje Posła na Sejm RP Pana Bartosza Józwiaka w sprawie wydawania pozwoleń na broń (numer 19700), w sprawie liczby przestępstw dokonanych z użyciem broni (numer 19701), w sprawie liczby wypadków z użyciem broni (numer 19702) oraz w sprawie wniosków o pozwolenie na broń (numer 19703), poniżej przekazuję zestawienie tabelaryczne zawierające dane statystyczne za lata 2015-2017 dotyczące liczby osób, którym wydano pozwolenie na broń w określonym celu, z podziałem na województwa, w trybie wynikającym z ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839).

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w latach 2015-2017*

WojewództwoCel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń
Ochrona osobistaŁowieckiSportowyKolekcjonerski
201520162017201520162017201520162017201520162017
podlaskie022223216203163310260177332338
kujawsko-pomorskie32331526426823332738246115263
pomorskie422284243247224282468146247391
lubuskie500240222179551201193048164
śląskie215832026326017126529939193405
świętokrzyskie312212194183427266276185
małopolskie2113334541533715828524973216341
Komenda Stołeczna Policji58140244212240253520774766340677696
lubelskie92912341389388124139201129274348
łódzkie104623422426614229525931133198
warmińsko-mazurskie123329528226110417918692165240
opolskie00113812012763861153375115
wielkopolskie10111051346346827048251464143359
mazowieckie4131245041340919534230686194241
podkarpackie561231534531369172130173352299
zachodniopomorskie00024929527910325126447111183
dolnośląskie63339841936018845432686269379

* Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 roku na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

Jednocześnie należy wskazać, że brak jest możliwości wygenerowania danych dotyczących wydanych pozwoleń na broń, w tym cofniętych pozwoleń wraz z ich przypisaniem do poszczególnych kategorii broni. Nie są gromadzone również dane dotyczące liczby wniosków o wydanie pozwolenia na broń, jak również w zakresie liczby nieumyślnych wypadków związanych z użyciem broni bądź z jej nieumiejętnym czy też nieprawidłowym użytkowaniem, zatem brak jest możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacjach numer 19702 i 19703.

W tabelach poniżej prezentuję dane dotyczące liczby przestępstw stwierdzonych w latach 2015-2017. Należy jednak wyjaśnić, że w obszarze statystycznym Systemu Analitycznego Policji nie można wyodrębnić danych dotyczących przestępstw popełnionych wyłącznie z użyciem legalnie posiadanej broni palnej albo wyłącznie z użyciem broni „nielegalnego pochodzenia”.

Liczba przestępstw stwierdzonych w 2015 roku

Grupa aktów prawnychBroń palnaBroń gazowaBroń pneumatycznaInna
Zabójstwo (w tym także usiłowania)19026
Uszczerbek na zdrowiu1432313
Udział w bójce lub pobiciu70274
Zgwałcenie1000
Rozbój88228110
Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze93258119
Ogół przestępstw*30151149282

Liczba przestępstw stwierdzonych w 2016 roku

Grupa aktów prawnychBroń palnaBroń gazowaBroń pneumatycznaInna
Zabójstwo (w tym także usiłowania)150210
Uszczerbek na zdrowiu1852217
Udział w bójce lub pobiciu52218
Zgwałcenie3002
Rozbój140221101
Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze143253107
Ogół przestępstw*996208391427

Liczba przestępstw stwierdzonych w 2017 roku

Grupa aktów prawnychBroń palnaBroń gazowaBroń pneumatycznaInna
Zabójstwo (w tym także usiłowania)201013
Uszczerbek na zdrowiu1652110
Udział w bójce lub pobiciu3203
Zgwałcenie0002
Rozbój9623782
Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze10323789
Ogół przestępstw*874256331434

* Liczba zawierająca wymienione w tabeli przestępstwa oraz inne przestępstwa – nie uwzględnione w tabeli.

Z poważaniem

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu


 

Nie przytaczam treści interpelacji, bo nie jest jakoś szczególnie istotna. Istotne moim zdaniem jest to co podkreśliłem i pogrubiłem. Pośród liczby przestępstw z użyciem broni, w szczególności broni palnej, nie da się wyodrębnić tej która była posiadana nielegalnie.

Co to w praktyce oznacza? Moim zdaniem, bo tylko tak mogę napisać. Moim zdaniem przypadki użycia broni posiadanej w oparciu o pozwolenie na broń, która jest wykorzystywana do przestępstw, są tak nieliczne, że nie jest potrzebne wyodrębnianie tej kategorii.

Ten temat pojawił się już wielokrotnie w moich wpisach. Mamy kolejne urzędowe potwierdzenie tej tezy. Broń w rękach praworządnych Polaków nie stanowi zagrożenia dla kogokolwiek. Warto to podkreślać, warto o tym w każdym przypadku mówić.

Pistolet CZ 75 Anniversary 9×19 – na sprzedaż