MSWiA: “nie można wyodrębnić danych dotyczących przestępstw popełnionych wyłącznie z użyciem broni nielegalnego pochodzenia”

Odpowiedź na interpelację nr 19703 w sprawie wniosków o pozwolenie na broń

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 29-03-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelacje Posła na Sejm RP Pana Bartosza Józwiaka w sprawie wydawania pozwoleń na broń (numer 19700), w sprawie liczby przestępstw dokonanych z użyciem broni (numer 19701), w sprawie liczby wypadków z użyciem broni (numer 19702) oraz w sprawie wniosków o pozwolenie na broń (numer 19703), poniżej przekazuję zestawienie tabelaryczne zawierające dane statystyczne za lata 2015-2017 dotyczące liczby osób, którym wydano pozwolenie na broń w określonym celu, z podziałem na województwa, w trybie wynikającym z ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839).

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w latach 2015-2017*

Województwo Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń
Ochrona osobista Łowiecki Sportowy Kolekcjonerski
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
podlaskie 0 2 2 223 216 203 163 310 260 177 332 338
kujawsko-pomorskie 3 2 3 315 264 268 233 327 382 46 115 263
pomorskie 4 2 2 284 243 247 224 282 468 146 247 391
lubuskie 5 0 0 240 222 179 55 120 119 30 48 164
śląskie 2 15 8 320 263 260 171 265 299 39 193 405
świętokrzyskie 3 1 2 212 194 183 42 72 66 27 61 85
małopolskie 21 13 3 345 415 337 158 285 249 73 216 341
Komenda Stołeczna Policji 58 140 244 212 240 253 520 774 766 340 677 696
lubelskie 9 29 12 341 389 388 124 139 201 129 274 348
łódzkie 10 4 6 234 224 266 142 295 259 31 133 198
warmińsko-mazurskie 12 3 3 295 282 261 104 179 186 92 165 240
opolskie 0 0 1 138 120 127 63 86 115 33 75 115
wielkopolskie 10 11 10 513 463 468 270 482 514 64 143 359
mazowieckie 4 13 12 450 413 409 195 342 306 86 194 241
podkarpackie 5 6 12 315 345 313 69 172 130 173 352 299
zachodniopomorskie 0 0 0 249 295 279 103 251 264 47 111 183
dolnośląskie 6 3 3 398 419 360 188 454 326 86 269 379

* Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 roku na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

Jednocześnie należy wskazać, że brak jest możliwości wygenerowania danych dotyczących wydanych pozwoleń na broń, w tym cofniętych pozwoleń wraz z ich przypisaniem do poszczególnych kategorii broni. Nie są gromadzone również dane dotyczące liczby wniosków o wydanie pozwolenia na broń, jak również w zakresie liczby nieumyślnych wypadków związanych z użyciem broni bądź z jej nieumiejętnym czy też nieprawidłowym użytkowaniem, zatem brak jest możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacjach numer 19702 i 19703.

W tabelach poniżej prezentuję dane dotyczące liczby przestępstw stwierdzonych w latach 2015-2017. Należy jednak wyjaśnić, że w obszarze statystycznym Systemu Analitycznego Policji nie można wyodrębnić danych dotyczących przestępstw popełnionych wyłącznie z użyciem legalnie posiadanej broni palnej albo wyłącznie z użyciem broni „nielegalnego pochodzenia”.

Liczba przestępstw stwierdzonych w 2015 roku

Grupa aktów prawnych Broń palna Broń gazowa Broń pneumatyczna Inna
Zabójstwo (w tym także usiłowania) 19 0 2 6
Uszczerbek na zdrowiu 14 3 23 13
Udział w bójce lub pobiciu 7 0 2 74
Zgwałcenie 1 0 0 0
Rozbój 88 22 8 110
Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze 93 25 8 119
Ogół przestępstw* 301 51 149 282

Liczba przestępstw stwierdzonych w 2016 roku

Grupa aktów prawnych Broń palna Broń gazowa Broń pneumatyczna Inna
Zabójstwo (w tym także usiłowania) 15 0 2 10
Uszczerbek na zdrowiu 18 5 22 17
Udział w bójce lub pobiciu 5 2 2 18
Zgwałcenie 3 0 0 2
Rozbój 140 22 1 101
Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze 143 25 3 107
Ogół przestępstw* 996 208 391 427

Liczba przestępstw stwierdzonych w 2017 roku

Grupa aktów prawnych Broń palna Broń gazowa Broń pneumatyczna Inna
Zabójstwo (w tym także usiłowania) 20 1 0 13
Uszczerbek na zdrowiu 16 5 21 10
Udział w bójce lub pobiciu 3 2 0 3
Zgwałcenie 0 0 0 2
Rozbój 96 23 7 82
Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze 103 23 7 89
Ogół przestępstw* 874 256 331 434

* Liczba zawierająca wymienione w tabeli przestępstwa oraz inne przestępstwa – nie uwzględnione w tabeli.

Z poważaniem

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu


 

Nie przytaczam treści interpelacji, bo nie jest jakoś szczególnie istotna. Istotne moim zdaniem jest to co podkreśliłem i pogrubiłem. Pośród liczby przestępstw z użyciem broni, w szczególności broni palnej, nie da się wyodrębnić tej która była posiadana nielegalnie.

Co to w praktyce oznacza? Moim zdaniem, bo tylko tak mogę napisać. Moim zdaniem przypadki użycia broni posiadanej w oparciu o pozwolenie na broń, która jest wykorzystywana do przestępstw, są tak nieliczne, że nie jest potrzebne wyodrębnianie tej kategorii.

Ten temat pojawił się już wielokrotnie w moich wpisach. Mamy kolejne urzędowe potwierdzenie tej tezy. Broń w rękach praworządnych Polaków nie stanowi zagrożenia dla kogokolwiek. Warto to podkreślać, warto o tym w każdym przypadku mówić.

Pistolet CZ 75 Anniversary 9×19 – na sprzedaż