Rząd tymczasowo odstąpił od implementacji do ustawy o broni i amunicji unijnej dyrektywy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Z ustawy usunięto przepisy zmieniające ustawę o broni i amunicji, które miały implementować unijną dyrektywę do prawa polskiego. Projekt nosi datę 30.08.2018 r.

O fakcie usunięcia kontrowersyjnych zapisów z projektu ustawy o o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawiadamia pan wiceminister Zieliński:

Przejrzałem projekt i rzeczywiście nie ma w nim tego zła, które próbował rząd przemycić. Jest jedna zmiana ustawy o broni i amunicji, która wydaj się wyłącznie zmianą techniczną.

Po pierwsze skreślony ma być przepis art. 6a. To przepis o pozbawianiu broni cech użytkowych. Po drugie w art. 10a ust. 5 nadaje się nowe brzmienie punktowi 2, który stanowi o tym co jest wpisywane do Europejskiej Karty Broni. Do EKB ma być wpisywana kategoria broni, które mają być na nowo opisane w ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Po trzecie nadane ma być nowe brzmienie przepisowi art. 43a ust. 3, który dotyczy cudzoziemców.

Czy można powiedzieć, że przez chwilę będziemy mieli spokój? Obawiam się, że jednak nie. Docierają do mnie plotki, że pan minister Dworczyk upiera się przy nowelizowaniu ustawy o broni i amunicji i nie chce uchwalania ustawy o broni i amunicji, druk sejmowy 1692. Ustawa o obroni i amunicji, druk sejmowy 1692 podobno nie ma szans na uchwalenie.

Podobno jest tak, że źle widziany to projekt, chociaż dobry, bo gdzieś w jego cieniu i jego zwolennikiem, orędownikiem jest protestant kojarzony z pastorem Chojeckim, czyli ja – Andrzej Turczyn. Gdyby to była prawda, jakież dno moralne by obrazowała, jakie prymitywne nienawiści, jakie fanatyczne skłonności i instynkty?! Na szczęście to plotki, plotki, plotki… 🙂

Teraz będziemy rozgrywani. Strona rządowa będzie chciała uchwalenia nowelizacji ustawy o broni i amunicji, w wersji kagańcowej co do tego jestem pewny, a my… cóż. My podzieleni, każdy chce być w centrum uwagi, ze swoim projektem i pomysłami. W Sejmie leży druk sejmowy 1692, a środowiska związane ze strzelectwem zamiast poprzeć ten projekt i zgłaszać do niego swoje uwagi, tworzą własne projekty. Właśnie w ten sposób jesteśmy narażeni na przegranie tej wielkiej dla Polski sprawy.

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi.